Vårt manifest

Feministiskt nej till surrogatmödraskap arbetar mot införandet av surrogatmödraskap i Sverige. Här kan du läsa våra fem viktigaste punkter.

  1. Nej till graviditetskontrakt – försvara kvinnans fullständiga rätt till sin kropp.
  2. Stoppa handeln med kvinnor.
  3. Nej till en återgång till ofrivillig graviditet – försvara aborträtten!
  4. Kvinnor är inga behållare – barn är inga handelsvaror.
  5. Det finns ingen rätt till barn – barn har rätt till sina föräldrar.