Om oss

Feministiskt nej till surrogatmödraskap är en partipolitiskt och religiöst obunden kampanj som motsätter sig surrogatmödraskap på feministisk grund. Vi ställer oss bakom EU-parlamentets resolution från april 2011 där det konstateras att surrogatmödraskap är ett utnyttjande av kvinnans kropp och hennes reproduktiva organ. Vi välkomnar alla organisationer, partier, föreningar och individer som skriver under på vårt manifests fem punkter.

Bland organisationerna som hittills ställt sig bakom kampanjen återfinns:

Sveriges Kvinnolobby
Riksorganisationen för Kvinno- och Tjejjourer i Sverige, ROKS
Kvinnofronten
Ung Vänster
Kvinnliga läkares förening
Gröna kvinnor
UN Women Sverige
S-kvinnor i Jönköpings län
Vänsterns Studentförbund
Rebella unga S-kvinnor
Avantgarde Unga S-kvinnor Skåne