Stöd

Försäljning av underkastelse: hur den kvinnliga kroppen reduceras till en produkt

Posted by on sep 20, 2016 in Debatt, Frontat, Stöd | 0 comments

Försäljning av underkastelse: hur den kvinnliga kroppen reduceras till en produkt

I en nypublicerad artikel skriver den brittiske journalisten och aktivisten Julie Bindes om hur det världen över har blivit alltmer normaliserat att köpa och hyra kvinnors olika kroppsdelar. Hon beskriver detta som ett uttryck för hur kapitalismen och patriarkatet samspelar. Hon poängterar också det absurda i att det i många länder är fullt lagligt att medla, köpa och sälja kvinnor då det är en marknad präglad av kvinnligt förtryck, exploatering, desperation och förtvivlan. Bindes uttrycker en oro över en ökad normalisering av kommersialiseringen av kvinnors...

Read More

Lag kan komma att införas i Indien för att stoppa babyfabrikerna

Posted by on sep 19, 2016 in Debatt, Stöd | 0 comments

Lag kan komma att införas i Indien för att stoppa babyfabrikerna

I augusti månad lade Indiens regering fram ett lagförslag som skall förbjuda kommersiellt surrogatmödraskap. Om parlamentet stödjer förslaget kommer varken indiska medborgare eller utlänningar längre kunna betala fattiga kvinnor för att föda barn. Kommersiellt surrogatmoderskap har varit lagligt i Indien sedan 2001. Om lagförslaget går igenom kommer i framtiden endast indiska par som varit gifta i minst fem år och som själva är medicinskt oförmögna att få barn kunna använda sig av en surrogatmoder. Lagförslaget innehåller också krav på att surrogatmamman är en...

Read More

Centerkvinnorna tar ställning mot altruistiskt surrogatmödraskap

Posted by on apr 26, 2016 in Debatt, Frontat, Stöd | 0 comments

Centerkvinnorna tar ställning mot altruistiskt surrogatmödraskap

Centerkvinnorna röstade i april 2016 nej till altruistiskt surrogatmödraskap på sin förbundsstämma i Umeå och går således emot sitt eget parti i frågan. Sedan början av året har C-kvinnorna haft en särskild arbetsgrupp som arbetat med frågan om altruistiskt surrogatmödraskap. Förutom att lyfta fram att kvinnor och barn mycket sannolikt riskerar att utnyttjas så lägger arbetsgruppen i sina resultat stor vikt vid att studier från länder som tillåter altruistiskt surrogatmödraskap också ökar det kommersiella surrogatmödraskapet utanför landets gränser. Att...

Read More

Utredning säger nej till surrogatmödraskap – En seger för kvinnors och barns rättigheter!

Posted by on feb 24, 2016 in Debatt, Frontat, Stöd | 0 comments

Utredning säger nej till surrogatmödraskap – En seger för kvinnors och barns rättigheter!

Idag presenterades utredningen om surrogatmödraskap (SOU 2016:11). Utredningen kom fram till att surrogatmödraskap inte i någon form bör tillåtas i Sverige, något som kvinnorörelsen välkomnar. – Det viktigaste skälet till att vi inte vill tillåta surrogatmödraskap i Sverige är risken för att kvinnor utsätts för påtryckningar att bli surrogatmödrar. Det är ett stort åtagande och det innebär risker att genomgå en graviditet och en förlossning. Vi tror att även med en ordentlig prövning och ett starkt stöd till kvinnor så kan det aldrig uteslutas att det har...

Read More

Indien säger nej till surrogatmödraskap!

Posted by on okt 29, 2015 in Debatt, Frontat, Stöd | 0 comments

Indien är nu ett av flera länder som förbjuder surrogatmödraskap för utländska par. Indiens regering planerar nu att förbjuda utländska par och individer från att åka till Indien för att skaffa barn genom surrogatmödraskap. Förbjudet innebär att Indien sällar sig till andra asiatiska länder som nyligen sagt nej till utländska kunder på den inhemska surrogatmarknaden. Läs hela artikeln och Sveriges Kvinnolobbys ordförande Clara Berglunds kommentar här: http://www.svt.se/nyheter/utrikes/indien-overvager-surrogatforbud

Read More

Låt inte surrogathandeln smygas igenom

Posted by on okt 12, 2015 in Debatt, Frontat, Stöd | 0 comments

Uttalande antaget av Ung Vänsters förbundsstyrelse 151010. Surrogatmödraskap beskrivs ofta som en bra lösning på ofrivillig barnlöshet. Det är förstås tråkigt när människor som vill ha barn inte kan få det, men lösningen kan inte vara att tillåta handel med graviditeter, kvinnors kroppar och med barn. Därför är det olyckligt att Sverige, med vår historia av att gå före i kampen för kvinnors rätt över sina kroppar, nu i det tysta öppnar upp för legalisering av graviditetskontrakt. Globalt omsätter surrogatindustrin enorma summor pengar, och majoriteten av alla dessa...

Read More