Frontat

S-kvinnor: Därför säger vi kraftfullt nej till surrogatmödraskap

Posted by on feb 21, 2016 in Debatt, Frontat | 0 comments

S-kvinnor: Därför säger vi kraftfullt nej till surrogatmödraskap

”Vi vet att i de länder som tillåter altruistiskt surrogatmödraskap, där har också det kommersiella surrogatmoderskapet ökat och blivit allt mer accepterat. Det är en konsekvens av att säga att ibland är det faktiskt okej att använda andra kroppar för sina egna behov”, skriver Carina Ohlsson, Sara Mellander, Elinor Odeberg och Desirée Törnqvist. Läs mer här.

Read More

Surrogatmödraskap strider mot principen om att människor inte är till salu

Posted by on feb 17, 2016 in Debatt, Frontat | 0 comments

Surrogatmödraskap strider mot principen om att människor inte är till salu

”En acceptans av surrogatmoderskap luckrar upp principen att människors kroppar och kroppsdelar inte kan köpas och säljas.” Det skriver Nina Rose, ordförande för Sveriges kvinnliga läkares förening, Christine Gilljam, f d ordförande för RFSL, och Clara Berglund, generalsekreterare för Sveriges kvinnolobby. Läs mer här.

Read More

S-topp mot surrogatmödraskap: Det är ingen mänsklig rättighet att få barn till varje pris

Posted by on feb 11, 2016 in Debatt, Frontat | 0 comments

S-topp mot surrogatmödraskap: Det är ingen mänsklig rättighet att få barn till varje pris

”Att andra länder beter sig omoraliskt och oetiskt eller att svenskar köper barn via surrogatmödraskap medför inte att Sverige har skyldighet att acceptera det”, skriver Berit Rollén fd statssekreterare och Monika Olin Wikman fd landstingsråd i Sydsvenskan. Läs mer här.

Read More

Indien säger nej till surrogatmödraskap!

Posted by on okt 29, 2015 in Debatt, Frontat, Stöd | 0 comments

Indien är nu ett av flera länder som förbjuder surrogatmödraskap för utländska par. Indiens regering planerar nu att förbjuda utländska par och individer från att åka till Indien för att skaffa barn genom surrogatmödraskap. Förbjudet innebär att Indien sällar sig till andra asiatiska länder som nyligen sagt nej till utländska kunder på den inhemska surrogatmarknaden. Läs hela artikeln och Sveriges Kvinnolobbys ordförande Clara Berglunds kommentar här: http://www.svt.se/nyheter/utrikes/indien-overvager-surrogatforbud

Read More

Låt inte surrogathandeln smygas igenom

Posted by on okt 12, 2015 in Debatt, Frontat, Stöd | 0 comments

Uttalande antaget av Ung Vänsters förbundsstyrelse 151010. Surrogatmödraskap beskrivs ofta som en bra lösning på ofrivillig barnlöshet. Det är förstås tråkigt när människor som vill ha barn inte kan få det, men lösningen kan inte vara att tillåta handel med graviditeter, kvinnors kroppar och med barn. Därför är det olyckligt att Sverige, med vår historia av att gå före i kampen för kvinnors rätt över sina kroppar, nu i det tysta öppnar upp för legalisering av graviditetskontrakt. Globalt omsätter surrogatindustrin enorma summor pengar, och majoriteten av alla dessa...

Read More

Nytt datum för utredningen

Posted by on sep 1, 2015 in Debatt, Frontat, Stöd | 0 comments

Regeringen har förlängt tiden för den statliga utredningen om utökade möjligheter till behandling av ofrivillig barnlöshet, som bland annat ska ta ställning till om altruistiskt surrogatmödraskap ska tillåtas i Sverige. Utredningen tillsattes 2013 och skulle ursprungligen redovisas i juni 2015. Detta är andra gången utredningstiden förlängs. Det nya datumet för redovisning av uppdraget är den 15 februari 2016. Läs mer här.

Read More