Frontat

Tips: Lyssna på surrogatmammorna

Posted by on jul 5, 2017 in Frontat | 0 comments

Tips: Lyssna på surrogatmammorna

Sedan Indien stängde gränserna för utländska surrogatarrangemang, alltså inte längre tillåter exempelvis svenskar att köpa barn, söker sig allt fler svenskar till Georgien. I tre nyligen publicerade radiodokumentärer hörs både barnlängtande par och surrogatmödrar.   Surrogatmamman i Tbilisi Två georgiska kvinnor som varit surrogatmammor får komma till tals. Den ena berättar bland annat om att ett utländskt par vägrat betala eftersom barnet hon födde åt dem dog. Även intressant att höra hur det svenska paret resonerar kring etiska frågor, och speciellt om hur...

Read More

Lästips: Kajsa Ekis Ekman om vägen framåt

Posted by on jun 30, 2017 in Debatt, Frontat | 0 comments

Lästips: Kajsa Ekis Ekman om vägen framåt

Men surrogatindustrin är anarkistisk till sin natur: den väntar inte på godkännande utan drar snabbt vidare. Innan lagstiftarna hunnit ikapp kan man göra betydande profiter. Detta konstaterade Kajsa Ekis Ekman i ETC i våras, ungefär ett år efter att utredningen presenterades. Och vad händer nu? Vilka vägar är möjliga och vad är det som behövs? I Sverige lär varken altruistiskt eller kommersiellt surrogatmödraskap tillåtas. Men hur hindrar man att kvinnor i andra länder utnyttjas av svenskar med barnlängtan? Räcker det med de ”informationskampanjer” som...

Read More

Försäljning av underkastelse: hur den kvinnliga kroppen reduceras till en produkt

Posted by on sep 20, 2016 in Debatt, Frontat, Stöd | 0 comments

Försäljning av underkastelse: hur den kvinnliga kroppen reduceras till en produkt

I en nypublicerad artikel skriver den brittiske journalisten och aktivisten Julie Bindes om hur det världen över har blivit alltmer normaliserat att köpa och hyra kvinnors olika kroppsdelar. Hon beskriver detta som ett uttryck för hur kapitalismen och patriarkatet samspelar. Hon poängterar också det absurda i att det i många länder är fullt lagligt att medla, köpa och sälja kvinnor då det är en marknad präglad av kvinnligt förtryck, exploatering, desperation och förtvivlan. Bindes uttrycker en oro över en ökad normalisering av kommersialiseringen av kvinnors...

Read More

Centerkvinnorna tar ställning mot altruistiskt surrogatmödraskap

Posted by on apr 26, 2016 in Debatt, Frontat, Stöd | 0 comments

Centerkvinnorna tar ställning mot altruistiskt surrogatmödraskap

Centerkvinnorna röstade i april 2016 nej till altruistiskt surrogatmödraskap på sin förbundsstämma i Umeå och går således emot sitt eget parti i frågan. Sedan början av året har C-kvinnorna haft en särskild arbetsgrupp som arbetat med frågan om altruistiskt surrogatmödraskap. Förutom att lyfta fram att kvinnor och barn mycket sannolikt riskerar att utnyttjas så lägger arbetsgruppen i sina resultat stor vikt vid att studier från länder som tillåter altruistiskt surrogatmödraskap också ökar det kommersiella surrogatmödraskapet utanför landets gränser. Att...

Read More

Georgiska surrogatmammor – kränkta rättigheter till förmån för andras barnlängtan

Posted by on mar 11, 2016 in Frontat, Okategoriserade | 0 comments

Georgiska surrogatmammor – kränkta rättigheter till förmån för andras barnlängtan

Organisationen Kvinna till Kvinna har idag rapporterat om det stora behovet av stöd de ser bland de kvinnor som utnyttjas i den Georgiska surrogatindustrin. Kvinnor som ofta kommer från våldsamma relationer och är ekonomiskt sårbara. Georgien är ett fattigt land med ett svagt socialt skyddsnät och unga kvinnor är extra utsatta. Kvinna till Kvinnas samarbetsorganisationer Anti-Violence Network of Georgia, AVNG, hjälper varje år hundratals kvinnor som utsatts för våld av en närstående. AVNG vittnar nu om att flera kvinnor de kommit i kontakt med tvingas in i surrogatmödraskap...

Read More

Utredning säger nej till surrogatmödraskap – En seger för kvinnors och barns rättigheter!

Posted by on feb 24, 2016 in Debatt, Frontat, Stöd | 0 comments

Utredning säger nej till surrogatmödraskap – En seger för kvinnors och barns rättigheter!

Idag presenterades utredningen om surrogatmödraskap (SOU 2016:11). Utredningen kom fram till att surrogatmödraskap inte i någon form bör tillåtas i Sverige, något som kvinnorörelsen välkomnar. – Det viktigaste skälet till att vi inte vill tillåta surrogatmödraskap i Sverige är risken för att kvinnor utsätts för påtryckningar att bli surrogatmödrar. Det är ett stort åtagande och det innebär risker att genomgå en graviditet och en förlossning. Vi tror att även med en ordentlig prövning och ett starkt stöd till kvinnor så kan det aldrig uteslutas att det har...

Read More