Debatt

Lästips: Kajsa Ekis Ekman om vägen framåt

Posted by on jun 30, 2017 in Debatt, Frontat | 0 comments

Lästips: Kajsa Ekis Ekman om vägen framåt

Men surrogatindustrin är anarkistisk till sin natur: den väntar inte på godkännande utan drar snabbt vidare. Innan lagstiftarna hunnit ikapp kan man göra betydande profiter. Detta konstaterade Kajsa Ekis Ekman i ETC i våras, ungefär ett år efter att utredningen presenterades. Och vad händer nu? Vilka vägar är möjliga och vad är det som behövs? I Sverige lär varken altruistiskt eller kommersiellt surrogatmödraskap tillåtas. Men hur hindrar man att kvinnor i andra länder utnyttjas av svenskar med barnlängtan? Räcker det med de ”informationskampanjer” som...

Read More

Försäljning av underkastelse: hur den kvinnliga kroppen reduceras till en produkt

Posted by on sep 20, 2016 in Debatt, Frontat, Stöd | 0 comments

Försäljning av underkastelse: hur den kvinnliga kroppen reduceras till en produkt

I en nypublicerad artikel skriver den brittiske journalisten och aktivisten Julie Bindes om hur det världen över har blivit alltmer normaliserat att köpa och hyra kvinnors olika kroppsdelar. Hon beskriver detta som ett uttryck för hur kapitalismen och patriarkatet samspelar. Hon poängterar också det absurda i att det i många länder är fullt lagligt att medla, köpa och sälja kvinnor då det är en marknad präglad av kvinnligt förtryck, exploatering, desperation och förtvivlan. Bindes uttrycker en oro över en ökad normalisering av kommersialiseringen av kvinnors...

Read More

Lag kan komma att införas i Indien för att stoppa babyfabrikerna

Posted by on sep 19, 2016 in Debatt, Stöd | 0 comments

Lag kan komma att införas i Indien för att stoppa babyfabrikerna

I augusti månad lade Indiens regering fram ett lagförslag som skall förbjuda kommersiellt surrogatmödraskap. Om parlamentet stödjer förslaget kommer varken indiska medborgare eller utlänningar längre kunna betala fattiga kvinnor för att föda barn. Kommersiellt surrogatmoderskap har varit lagligt i Indien sedan 2001. Om lagförslaget går igenom kommer i framtiden endast indiska par som varit gifta i minst fem år och som själva är medicinskt oförmögna att få barn kunna använda sig av en surrogatmoder. Lagförslaget innehåller också krav på att surrogatmamman är en...

Read More

Centerkvinnorna tar ställning mot altruistiskt surrogatmödraskap

Posted by on apr 26, 2016 in Debatt, Frontat, Stöd | 0 comments

Centerkvinnorna tar ställning mot altruistiskt surrogatmödraskap

Centerkvinnorna röstade i april 2016 nej till altruistiskt surrogatmödraskap på sin förbundsstämma i Umeå och går således emot sitt eget parti i frågan. Sedan början av året har C-kvinnorna haft en särskild arbetsgrupp som arbetat med frågan om altruistiskt surrogatmödraskap. Förutom att lyfta fram att kvinnor och barn mycket sannolikt riskerar att utnyttjas så lägger arbetsgruppen i sina resultat stor vikt vid att studier från länder som tillåter altruistiskt surrogatmödraskap också ökar det kommersiella surrogatmödraskapet utanför landets gränser. Att...

Read More

Utredning säger nej till surrogatmödraskap – En seger för kvinnors och barns rättigheter!

Posted by on feb 24, 2016 in Debatt, Frontat, Stöd | 0 comments

Utredning säger nej till surrogatmödraskap – En seger för kvinnors och barns rättigheter!

Idag presenterades utredningen om surrogatmödraskap (SOU 2016:11). Utredningen kom fram till att surrogatmödraskap inte i någon form bör tillåtas i Sverige, något som kvinnorörelsen välkomnar. – Det viktigaste skälet till att vi inte vill tillåta surrogatmödraskap i Sverige är risken för att kvinnor utsätts för påtryckningar att bli surrogatmödrar. Det är ett stort åtagande och det innebär risker att genomgå en graviditet och en förlossning. Vi tror att även med en ordentlig prövning och ett starkt stöd till kvinnor så kan det aldrig uteslutas att det har...

Read More

S-kvinnor: Därför säger vi kraftfullt nej till surrogatmödraskap

Posted by on feb 21, 2016 in Debatt, Frontat | 0 comments

S-kvinnor: Därför säger vi kraftfullt nej till surrogatmödraskap

”Vi vet att i de länder som tillåter altruistiskt surrogatmödraskap, där har också det kommersiella surrogatmoderskapet ökat och blivit allt mer accepterat. Det är en konsekvens av att säga att ibland är det faktiskt okej att använda andra kroppar för sina egna behov”, skriver Carina Ohlsson, Sara Mellander, Elinor Odeberg och Desirée Törnqvist. Läs mer här.

Read More