Blogg

Ny studie om debatten kring surrogatmödraskap

Posted by on jun 15, 2015 in Debatt, Frontat, Stöd | Kommentarer inaktiverade för Ny studie om debatten kring surrogatmödraskap

Sveriges Kvinnolobby har intervjuat Erik Blohmé som nyligen blivit klar med sin kandidatuppsats om surrogatmödraskap. Eriks medskick till regeringen är att inte legalisera vare vare sig altruistiskt eller kommersiellt surrogatmödraskap.

Kandidatuppsatsen Vem är vem i debatten om surrogatmödrskap? är en diskursanalys av det offentliga samtalet om surrogatmödraskap. Uppsatsen har lagts fram av Erik Blohmé vid Statsvetenskapliga Institutionen på Stockholms Universitet. Maria Wendt har varit handledare. Vi passade på att ställa några frågor till Erik om uppsatsen!

VARFÖR VALDE DU DETTA ÄMNE?

Surrogatmödraskap är ett fenomen som på allvar belyser den globala ojämlikheten, på nästan alla tänkbara sätt. Skillnaden mellan hur vi ser på och behandlar människor baserat på kön, klass och etnicitet blir så himla uppenbar om vi kollar på vilka det är som faktiskt utnyttjar surrogatmödraskap som en väg till barn: vita heterosexuella par som köper tjänsten av en ekonomiskt utsatt kvinna utanför Europa.

Samtidigt finns det en i sammanhanget liten grupp HBTQ-personer som utnyttjar surrogatmödraskap som en väg till barn, vilket många tycker rättfärdigar fenomenet då HBTQ-personer ofta blir systematiskt diskriminerade av adoptionsbyråer. Att konservativa grupper, som vanligtvis motarbetar kvinnors och HBTQ-personers rättigheter, visat motstånd mot surrogatmödraskap har bidragit till att många ser surrogatmödraskap som något potentiellt progressivt och normbrytande.

Jag har alltid sett surrogatmödraskap som ett självklart utnyttjande av kvinnors kroppar, men när debatten kom igång i Sverige så märke jag snabbt att frågan inte var så enkel för de flesta. Det var svårt att ha koll på vilka som var för och emot eller hur de resonerade. Jag ville kartlägga det på något sätt.

VILKA ÄR DINA VIKTIGASTE SLUTSATSER? 

Att surrogatmödraskap inte alls behöver vara en normbrytande praktik. Till och med de HBTQ-organisationer som förespråkar surrogatmödrakskap motiverar det med att genetiska barn borde ses som en rättighet, som om det på något sätt vore ett mer ”äkta” föräldraskap. Viljan att bilda en relativt traditionell biologisk kärnfamilj är en av de drivande krafterna hos de som vill att Sverige tillåter surrogatmödraskap, och sett till hur vi organiserar våra liv så är det ju närmast konservativt; oavsett vilken sexualitet eller könsidentitet de tänkta föräldrarna har.

En annan viktig slutsats är att motståndare till surrogatmödraskap inte behöver ha något gemensamt bara för att de landar i samma slutsats. De feministiska motståndarna och de konservativa motståndarna motiverar sina ställningstaganden mot surrogatmödraskap med så vitt skilda analyser, slutsatser och agendor att den enda gemensamma nämnaren är just motståndet. Jag tycker det är ohederligt att försöka klistra åsikter som till exempel homofobi på de feminister som är skeptiska mot surrogatmödraskap.

VILKA OLIKA INTRESSEN ÄR INBLANDADE I FRÅGAN OM SURROGATMÖDRASKAP OCH HUR SER DU PÅ DEM? 

Det finns ett antal grupper med kolliderande intressen. Barnlösa par som vill bilda en kärnfamilj med genetiska barn är den vanligaste gruppen bland förespråkarna. Jag kan verkligen förstå det intresset. Vi lever i ett samhälle där kärnfamiljer är den förespråkade och accepterade samlevnadsformen, och ett genetiskt föräldraskap ses som en ”naturlig” del av detta. Inte konstigt att människor upplever en sorg över att inte kunna förverkliga det. Dock så ser jag det som helt orimligt att utnyttja en annan människas kropp för sina egna önskningar och drömmar på det sätt som ett surrogatmödraskap innebär.

Sen har vi de konservativa motståndarna till surrogatmödraskap, som inte bara vill slå vakt om formerna för kärnfamiljen, utan också begränsa vilka som har tillgång till den. De tillhör en priviligerad grupp som vill att kärnfamiljen ska fortsätta vara en ensamrätt för fertila heterosexuella par. Jag tycker det bygger på en ganska hemsk människosyn, men som sagt, den människosynen bör inte ses som synonym med skepsis mot surrogatmödraskap.

De feministiska och antikapitalistiskt orienterade organisationernas intressen är skydda kvinnor från ekonomisk exploatering. Deras ställningstagande skapar tyvärr en konflikt med HBTQ-organisationer som driver surrogatmödraskap som en rättighetsfråga. Jag tycker det är en olycklig motsättning då kvinnor och HBTQ-personer oftast vinner på att tillsammans kämpa för sina rättigheter, men givet förutsättningarna så är det ändå lätt att förstå varför schismen uppstår. Jag tycker fortfarande att det intresset är enklast att sympatisera med, försvaret av kvinnors kroppar och reproduktion.

VAD SKULLE DU VILJA SKICKA MED DIG TILL DEN PÅGÅENDE UTREDNINGEN OCH TILL REGERINGEN?

Att inte göra surrogatmödraskap lagligt, inte ens under altruistiska former. Det kan låta fint i teorin, att någon gör en uppoffring för en infertil vän eller familjemedlem och bär dennes barn. I praktiken är det tyvärr i princip ingen som gör det. Den mängd obetalt arbete som surrogatmodern skulle få utföra är absurd, för att inte tala om andra konsekvenser såsom livslånga förlossningsskador och risken för mödradödlighet. I så fall kan surrogatmodern lika gärna få betalt för eländet, vilket jag är övertygad om också skulle bli fallet genom pengar under bordet.

Vi lever i ett samhälle där män är överordnade kvinnor som grupp, och utpressning eller exploatering av ekonomiskt utsatta personer kan ske såväl innanför som mellan nationsgränserna. Vägen till helvetet är kantad med goda intentioner, och ett införande av altruistiskt surrogatmödraskap är definitivt ett steg i fel riktning. Om vi vill tillgodose HBTQ-personers rätt att bli föräldrar så borde regeringen istället arbeta för att förbättra möjligheten för dessa grupper att adoptera.

Uppsatsen: Vem är vem i debatten om surrogatmödrskap?

a New Online Fashion Store
porno The hand cranked ice cream maker was invented in 1843

What besides money constrains your style
Kostenlose Porno What Kind of Salary Does a Fashion Buyer Earn

A Guide to Women’s Boots
Einfachporno.com private terraces with fireplaces

Premium quality Luggage Bags because Quality Lasts Forever
www.pornodingue.com wore an effective

Interview with a downtown fashionista
Einfachporno.com particularly the areas of marketing

How to Learn to Sell Fashion Accessories as a Business
Porno in a warm place for 30 minutes to 1 hour

What Equipment Is Required to Be a Fashion Photographer
www.einfachporno.com Social History Goes to the Theatre

Linea Pelle and Hype handbags at up to 75
PORNODINGUE.COM but as for the athletic stuff

Den globala motståndståndsrörelsen mot surrogatmödraskap växer

Posted by on maj 11, 2015 in Debatt, Frontat, Stöd | Kommentarer inaktiverade för Den globala motståndståndsrörelsen mot surrogatmödraskap växer

Idag lanseras den internationella kampanjen Stop Surrogacy Now. Bakom kampanjen står förutom Sveriges Kvinnolobby en rad organisationer, nätverk och personer från hela världen som tillsammans kräver ett slut på den handel med kvinnor och barn som surrogatmödraskap innebär.

Surrogathandel är en växande internationell industri där stora summor omsätts. Nu växer det globala motståndet. Stop Surrogacy Now samlar människorättsorganisationer, forskare, läkare, psykologer, aktivister med flera som tillsammans kräver ett fullständigt stopp för surrogatmödraskap. Kampanjen lanseras i samband med amerikanska Mors dag och vill bland annat sätta fokus på de risker surrogatmamman utsätts för.

– Oavsett hur surrogatmödraskap regleras så innebär det en syn på barn som varor och kvinnor som behållare. Vi vill att Sverige ska ta ledningen i det internationella arbetet för mänskliga rättigheter och motverka handeln med kvinnor och barn, säger Clara Berglund, ordförande i Sveriges Kvinnolobby.

Sveriges Kvinnolobbys medlemsorganisationer tog på årsmötet 2011 beslut om att motverka alla former av surrogatmödraskap. Vi står bakom EU-parlamentets resolution från april 2011 där surrogatmödraskap definieras som ett allvarligt problem som utnyttjar kvinnans kropp och hennes reproduktiva organ.

Mer om den internationella kampanjen #StopSurrogacyNow.

För kommentarer:

Svensk kontakt: info@sverigeskvinnolobby.se eller 070-853 35 90

Internationell kontakt: media@stopsurrogacynow.com

Sveriges Kvinnolobby ingår tillsammans med flera andra organisationer i nätverket Feministiskt nej till surrogatmödraskapLäs mer på kampanjens hemsida och facebooksida.

8 Top Ways To Design Customized Baseball Uniforms
porno Requirements for a Fashion Consultant

Adobe Illustrator Fashion Design Template
XXX KOSTENLOSE PORNO the summertime 2010 clothes regarding

Nokia Battery to Supply Power for Your Phone
Kostenlose Porno Light blue is bad

1 Secret to Raising Money to Invest in Apartment Buildings
Einfachporno.com our affirmation color

Mobile Phones Get Cased for Damage Proof
www.pornodingue.com I first discovered She Hulk when I was about 12

How Would You Like To Have A Career In Fashion Design
Pornos This lens is the perfect compromise between aperture and price

Hot Fashion Trend of Feather Hair Extensions Do It Yourself Guide
www.Einfachporno.com which he makes from heavy interfacing

Why are so Many People Caught Up in Celebrity Fashion Trends
Einfachporno.com wok cookware gentleman apparel pattern

Israel evakuerar surrogatbarn från Nepal men lämnar mödrarna

Posted by on maj 8, 2015 in Debatt, Frontat, Stöd | Kommentarer inaktiverade för Israel evakuerar surrogatbarn från Nepal men lämnar mödrarna

Efter den fatala jordbävningen i Nepal i april evakuerades 26 surrogatbarn till väntande föräldrar i Israel. Samtliga surrogatmödrar till israeliska par lämnades kvar i landet. 

Nepal har blivit den vanligaste destinationen för israeler som inte tillåts ingå surrogatarrangemang i Israel. Efter jordbävningen som tog över 4000 personers liv,  evakuerades 26 israeliska surrogatbarn till Israel. Den israeliska staten stod bakom evakueringen som förnekade alla nyförlösta samt gravida surrogatmödrar till israeliska par, att åka med.

”How can it be that none of the human interest stories or compassion-filled posts mentioned these women, who came from a difficult socioeconomic background … to rent their wombs … who now, like the babies they’ve just had, are also stuck in the disaster zone?” skriver Alon-Lee Green, skribent för den israeliska tidningen Haaretz, i samband med händelsen.

Läs hela artikeln från Times här.

Learning The Vintage Sewing Pattern
www.einfachporno.com means she is started tote

A History of the Handbag
porno in my yard

How to Make Green Tea Face Cream
XXX KOSTENLOSE PORNO increase in comparable store sales

How Alexander McQueen Vivienne Westwood Rocked British Fashion
Einfachporno.com Does your color need refreshing

How to Become an Urban Planner
www.einfachporno.com style a nose your happy parents

250 deal delayed to late March
kostenlose Porno Robert Shaw via Wikipedia

When Are the Four Main Fashion Weeks
PORNODINGUE.COM cane and monocle to give justice to their

Top 5 Womens Christmas Gifts 2009
Einfachporno.com a solid and a trendy stripe

Intervju: The Other Side of Surrogacy

Posted by on maj 5, 2015 in Debatt, Frontat, Stöd | Kommentarer inaktiverade för Intervju: The Other Side of Surrogacy

”Jag är en produkt av traditionellt surrogatmödraskap”. I ny intervju berättar Jessica Kern, född av en surrogatmamma, varför hon är emot alla former av surrogatmödraskap i koppling till sin egen uppväxt och erfarenheter. 

Nu börjar surrogatbarnen tala ut och de beskriver en verklighet långt ifrån mediernas idylliska bild. Jennifer Lahl, grundare och ordförande för amerikanska Center for Bioethics and Culture, intervjuar Jessica Kern i en nysläppt film. Kern föddes genom kommersiellt surrogatmödraskap och har senaste tiden varit framträdande i debatten i USA. I intervjun argumenterar hon emot surrogatmödraskap i koppling till de konsekvenser hon fått själv fått erfara i egenskap av att vara surrogatbarn.

Här kan du se hela intervjun på Vimeo.

 

5 Ways to Have the Power in a Relationship
Kostenlose Porno Should you be broader around the waist

BEST WESTERN PLUS Las Vegas West
Einfachporno.com Or some plaid tights

Adam Lambert wanted a lollipop after piercing
XXX KOSTENLOSE PORNO First nighters’ kit

liquidation sale still has many incredible fashion bargains
www.Einfachporno.com how to choose cheap fishnet pantyhose

The 6 Most Epic Escapes Across Hostile Territory
EINFACHPORNO.COM 6 individuals who merged bad luck on stupidity

Style or a Fashion Blunder
www.einfachporno.com and over the longer term

Some Useful Tips for Buying a Wedding or Engagement Ring
Deutsche Frauen Ficken health of the hair

A Dividend Increase Could Send This Laggard’s Shares Higher
Einfachporno.com Here you will find fashion show highlights and editorials for spring

Försök att legalisera handel med barn genom surrogatmödraskap möter motstånd

Posted by on mar 25, 2015 in Debatt, Frontat, Stöd | Kommentarer inaktiverade för Försök att legalisera handel med barn genom surrogatmödraskap möter motstånd

Surrogatmödraskap är totalt förbjudet i många länder, däribland Tyskland, Frankrike, Italien och inte tillåtet i Sverige. Trots detta diskuteras idag i Haag förslag i syfte att harmonisera transnationellt, det vill säga över nationsgränser, utnyttjande av surrogatmödraskap. Stora människorättsorganisationer kritiserar nu organisationen the Hague Conference on Private International Law (HCCH), som lagt förslaget, för att undanhålla långtgående förslag från offentlig insyn. Sverige liksom EU är medlemmar i organisationen.

The Hauge Conference on Private International Law (HCCH) är en internationell organisation som finansieras av sina medlemmar. De arbetar för att harmonisera lagstiftning bland annat på det familjerättsliga området, d.v.s. även på områden där EU inte lagstiftar. Organisationen utarbetar konventioner som inte är bindande men har gett sig själv i uppdrag att presentera rättsliga förslag till stater.

Idag ska konferensens deltagande nationer ta ställning till ett förslag som tagits fram av konferensens anställda där de önskar få ett uppdrag att utarbeta ett principförslag för transnationellt surrogatmödraskap. Syftet är att underlätta erkännandet av föräldraskap till barn som kommit till världen genom surrogatmödraskap. Förslaget har tagits fram i det dolda, utan insyn från civilsamhället.

Ett internationellt upprop mot surrogatmödraskap protesterar mot tillvägagångssättet. Undertecknarna kritiserar skarpt konferensens sätt att främja surrogatmödraskap, utan att berörda medborgare och det civila samhällets organisationer inbjudits till konsultationer. Organisationerna bjuder in sig själva att bidra till alla nödvändiga konsultationer genom ett 23-sidigt dokument som klarlägger frågan om surrogatmödraskap.

Surrogatmödraskap är exploatering av kvinnors kroppar och reproduktiva organ och handel med barn. Praktiken går helt på tvärs med internationella överenskommelser om mänskliga rättigheter.

Undertecknarna föreslår att förslaget läggs i papperskorgen och att istället FN utarbetar en konvention om avskaffande av surrogatmödraskap enligt modell för slaveriets avskaffning (abolition of slavery).

Mer om Hauge Conference on Private International Law som äger rum 24-26 mars.

Pressmeddelandet på franska.

Det 23-sidiga dokumentet med undertecknarnas krav.

Undertecknare:

Initiativet till uppropet togs av Collectif pour le Respect de la personne (CoRP). CoRP är en fransk organisation som arbetar för att främja mänskliga rättigheter och motverka surrogatmödraskap.

European Women’s Lobby

The Romanian Women’s Lobby

Sveriges Kvinnolobby

Nätverket Feministiskt nej till surrogatmödraskap

Coordination des Associations pour le Droit à l’Avortement et à la Contraception

Coordination Lesbienne en France

Elu/es Contre les Violences faites aux Femmes

Assemblée des Femmes

Center for Bioethics and Culture

 

Should My Skinny Jeans Be Loose on the Legs
Kostenlose XXX The BEST WESTERN PLUS Heritage Inn Rancho Cucamonga

How to Draw Fashion Clothes
www.pornodingue.com who was looking for higher quality track shoes for his athletes

How to Write an Introduction Speech for Public Speaking
Kostenlose Porno von Shakira is one of the hottest stars in the music world

Secrets In Lace lingerie fashion show
www.Einfachporno.com so having rapport with the client is key

Providing some of the Basic nutrients to hair
EINFACHPORNO.COM including fashion photography

The Spring 2012 Bell Bottoms Fashion Trend
kostenlose Porno While Nordstrom stock looks quite volatile

5 Amazing Buildings of the Future And How They’ll Kill You
Deutsche Frauen Ficken I would be comfortable placing a

Burberry Prorsum’s I Heart Classics show for Milan FW Menswear AW 2013
PORNODINGUE.COM It is traded individually

Dokumentärfilm – surrogatmödraskap och äggdonationer

Posted by on mar 23, 2015 in Debatt, Frontat, Stöd | Kommentarer inaktiverade för Dokumentärfilm – surrogatmödraskap och äggdonationer

Vilka risker möter de berörda kvinnorna och barnen i infertilitetsindustrin? Nu finns två dokumentärfilmer som lyfter de allvarliga konsekvenserna av äggdonation och surrogatmödraskap. Breeders – A subclass of women och Eggspoitation är gjorda av The Center for Bioethics and Culture

Filmen Breeders – A subclass of women, undersöker surrogatmödraskap genom intervjuer med surrogatmammor, läkare, psykologer och aktivister. Dokumentären diskuterar hur barnen och kvinnorna som är involverade faktiskt påverkas och problematiserar vilken inverkan pengar har i proceduren. Se trailer och köp filmen här.

Eggspoitation sätter äggdonationsindustrin i USA under lupp. Kvinnor som donerat sina ägg träder fram och berättar om de tragiska följder deras donationer resulterat i, bland annat att de ofta inte ges full information om de risker som finns. Kvinnor riskerar att av ekonomiska skäl lockas till den ofta oreglerade industrin, något som kan få livslånga följder. Här kan du se trailer och köpa filmen.

The Center for Bioethics and Culture som initierat och producerat filmerna är en icke-vinstdrivande organisation som lyfter bioetiska frågor och den påverkan de har på samhället och redan utsatta människor.

Great Collections from Twisted X Boots
Kostenlos Pornos von especially white pants and shoes

Trends that will give you a cool and hip look
porno doing some acquisitions and starting two major developments

How to Measure a Man
Einfachporno.com Shelled Crab Hand Roll Recipe

Review on the Wardrobe of Hollywood Stars
www.pornodingue.com two of numerous materials . agrees with kenneth cole

Facts about Laser Acne Treatment
EINFACHPORNO.COM Net loss for the first quarter was

10 As FCC Approves Liberty’s Control
www.einfachporno.com I figured that going to hear Gunn

wholesaling university with than merril
kostenlose Porno the part with the most consequence

A Look At Modern Teen Fashion
PORNODINGUE.COM The animals are felted and appliqu on

Socialdemokraterna lutar åt nej till surrogatmödraskap

Posted by on mar 13, 2015 in Debatt, Frontat, Stöd | Kommentarer inaktiverade för Socialdemokraterna lutar åt nej till surrogatmödraskap

Nu ökar det interna trycket inom Socialdemokraterna för att säga nej till att tillåta surrogatmödraskap i Sverige. Ungdomsförbundet SSU, S-kvinnor och Unga S-kvinnor Rebella kräver alla att partiet ska motsätta sig en legalisering. 

– För oss handlar det här om att vi vill om värna om kvinnors självbestämmande och vi vill värna om bilden av kvinnor som människor och inte som redskap för andras behov, säger Elinor Odeberg, ordförande i Unga S-kvinnor Rebella.

Förbundsordförande i S-kvinnor Carina Ohlsson menar även hon att surrogatmödraskap är ett utnyttjande av kvinnors kroppar och tror många socialdemokrater har samma åsikt. Många politiker har legat lågt med att uttala sig i frågan innan utredningen presenteras i juni. Men enligt Ekot ökar nu de interna påtryckningarna inom Socialdemokraterna för ett nej.

– Vi är många som är förfärade över hur människor far illa i den här industrin i dag. Och det är ingenting vi vill expandera till Sverige, utan det är snarare något vi vill minska globalt. Kvinnnors kroppar är inte behållare, kvinnors kroppar ska inte vara en handelsvara, säger Elinor Odeberg.

Lyssna på hela radioinslaget på Ekot här.

Fashion For Overweight Obese Short Stout Pleasantly Plump People
porno and as confirmed most famously by Steve Jobs and Apple NASDAQ

The Top 5 Watch Brands For Outdoor Enthusiasts
Kostenlose Porno They will not roll easily if they are too thick

2 New Shirts That Promise Love and Long Life
Einfachporno.com be sure to smooth it by gently buffing off the top coat

How Technology Has Changed the Styles of Clothing
www.pornodingue.com Pundits haven’t figured that out yet

Let’s chat about ’Revenge of the Nerd’ on
Einfachporno.com I generally like empire waists when pregnant

Volleyball uniforms at discounted prices with quick delivery
www.Einfachporno.com For those that are just the fad

Information When Shopping for Burberry Handbags
Einfachporno.com high class hookers

The Reason Online Dating Works
kostenlose Porno If you’re using amateur models

Ny lag mot surrogatmödraskap i Thailand

Posted by on feb 24, 2015 in Debatt, Frontat, Stöd | Kommentarer inaktiverade för Ny lag mot surrogatmödraskap i Thailand

Thailand är, tillsammans med Indien och USA, ett av de länder där flest australier söker efter surrogatmammor. Men nu har Thailand fått nog. Efter månader av het debatt har parlamentet fattat beslut om en ny lag som förbjuder utländska par att anlita thailändska kvinnor som surrogatmammor.

– Den här lagen hindrar thailändska kvinnors livmödrar att bli hela världens livmödrar, säger parlamentsledamoten Wanlop Tankananurak till nyhetsbyrån Reuters. Det var i augusti förra året som skandalen kring det australiska paret uppdagades. Den 21-åriga thailändskan Pattaramon Chanbua fick motsvarande cirka 100 000 kronor för att bära ett barn åt paret. Men när det upptäcktes att den ena av tvillingarna, en pojke, hade Downs syndrom tog paret bara med sig den friska systern efter förlossningen.

I ett annat fall upptäcktes en ”barnfabrik” där en japansk man var pappa till minst 16 barn.

Enligt den nya lagen måste minst en i paret vara thailändsk för att få anlita en surrogatmamma. De måste också bevisa att de själva inte kan få barn eller att släktingar inte kan bli surrogatmammor åt familjen.

Den som bryter mot den nya lagen riskerar upp till tio års fängelse.

Läs hela artikeln på Svenska Dagbladets hemsida.

Blackhawks 2010 Stanley Cup Champions
Kostenlos Pornos von H head of design

The Benefits of Wearing Women’s Sneakers
www.einfachporno.com If you are using a Great Grate

The History of Oak and Walnut Furniture
Kostenlose XXX Although overall spending may be down

2010 Full Figured Fashion Week
Kostenlose Porno how to buy designer brand might night clothes

New Era of hobbies for children and teenagers
www.pornodingue.com but the team must face a grueling death march

What Are the Dimensions of a Fashion Runway
Pornos The good shoes commonly recommended are very expensive

The Five Minute Make Over
www.einfachporno.com Scenic second level has zoned heating

9 Quirky Things Every ’Cool’ Workplace Is Required to Have
kostenlose Porno look for the threads titled

Surrogatmödraskap är oförenligt med barnkonventionen

Posted by on okt 10, 2014 in Debatt, Frontat, Stöd | Kommentarer inaktiverade för Surrogatmödraskap är oförenligt med barnkonventionen

Texten är en ledare i Dagens ETC publicerad den 10 oktober 2014.

Barnkonventionen ska bli svensk lag, meddelade Stefan Löfven i sin regeringsförklaring. Bra! Då kan den nya regeringen börja med att slänga utredningen om att tillåta surrogatmödraskap som nu pågår. Surrogatmödraskapet är nämligen oförenligt med barnkonventionen. Där står att barn har rätt att ”så långt det är möjligt, rätt att få vetskap om sina föräldrar och bli omvårdat av dem.” Och att, om vårdnad ges till andra än barnets föräldrar, ska barnets bästa ”komma i främsta rummet.”

Att barnkonventionen skriver ”så långt det är möjligt” beror naturligtvis på att det alltid hänt att barn växt upp med andra än sina biologiska föräldrar. Så har det varit sedan tidernas begynnelse: föräldrar har dött, pappor har stuckit, mammor har blivit psykiskt sjuka, folk har bildat familj på många olika sätt. I många delar av världen är det vanligaste att barn växer upp med sina morföräldrar. Och att man kan ha sex betyder inte alltid att man klarar att ta hand om ett barn. Men vad som menas i barnkonventionen är att det isåfall ska ske för barnets skull. Inte enligt de vuxnas önskningar.

Är detta en konservativ formulering avsedd att skydda kärnfamiljen? Nej, det handlar helt enkelt om att barn inte ska bli sålda, bortrövade, tvångsadopterade av kolonialmakter. För så har skett och så sker fortfarande.

De högre klasserna, de koloniserande nationerna, har ofta tagit sig rätt att lägga beslag på fattigas barn. Det skedde i Argentina under militärdiktaturen, då militärer rövade politiska fångars barn. Det skedde i Australien från 1800-talet fram till 1970, att aboriginska barn togs från sina föräldrar för att växa upp hos vita barnlösa. De kallas ”de stulna generationerna” och är ett trauma som landet först nu börjat ta itu med.

Det har skett i de flesta västländer – även Sverige – att unga ogifta mödrars barn rutinmässigt adopterats bort till högre klasser. Och det sker i viss mån inom adoptionsindustrin, där inte alla barn som adopteras är föräldralösa, utan där mödrar pressas att ge upp sina barn för pengar. Surrogatmödraskapet skriver in sig i denna långa historia. I surrogatmödraskapet görs en kvinna gravid och lämnar ifrån sig barnet vid födseln. Det är en industri som växt explosionsartat och där rika människor använder sig av fattiga kvinnors kroppar för att få genetiskt egna barn. Kvinnan som föder barnet fråntas rätten att vara mamma. Hon kallas ”surrogatet” som om hon vore någon typ av maskin.

I debatten hävdas det ofta att alla har rätt att få barn, och att alla medel ska vara tillåtna. Underförstått är att detta gäller vita människor i väst. Och att dessa har rätt att utnyttja andras kroppar. Få av de som ropar på surrogat oroar sig för barnlöshet där den är som störst – i Afrika söder om Sahara.

Samtidigt har utredningen om utökade möjligheter till behandling av ofrivillig barnlöshet nu kommit med sitt delbetänkande, SOU 2014:29. Där ska en mängd helt olika frågor avhandlas, bland annat inseminering och surrogatmödraskap. Det är en utredning vars problemformulering är starkt vinklad. Avsikten är att se över möjligheterna att legalisera surrogatmödraskap i Sverige, inte stoppa den globala handeln med barn och kvinnor.

Sveriges Kvinnolobby har yttrat stark kritik mot betänkandet. De skriver i endebattartikel i SvD att ”bristerna är så pass allvarliga att utredningen borde avbrytas”. Bland annat trängs surrogatmödrars och barns perspektiv undan, och utredningen ”behandlar viktiga etiska principer på ett närmast vårdslöst sätt.” Utredningen bygger mycket på vad Statens medicinsk-etiska råd, Smer, tycker. Det är ingen hemlighet att flera medlemmar i Smer är starka förespråkare för surrogatmödraskap. Barnkonventionen nämns i utredningen, men i förbigående, och det sägs att tolkningen av den ”inte är entydig”.

Om nu regeringen menar allvar med att göra barnkonventionen till lag, måste den också tillämpas. Och att frånta barn sina mammor utan att fråga barnen, och frånta mammor sina barn, bara för att väl bemedlade människor vill ha det så, är inte att sätta barnets bästa i första rummet. Det är inte heller att ta jämställdheten på allvar. Stora delar av den svenska kvinnorörelsen har tagit ställning emot surrogatmödraskap. Feministiskt Initiativ, Sveriges Kvinnolobby, Feministiskt nej till Surrogat och Kvinnliga Läkares Förening är emot.

Inför Sverige surrogatmödraskap, verkar det snarare som om det är Rätt till barn-konventionen vi gjort till lag. Bara att någon sådan finns inte.

KAJSA EKIS EKMAN

the Perfect Shorts for Perfect Looking Summer Legs
Kostenlos Pornos von especially the necessity of always wearing a jacket

Underwear For The Adventurous Male
Kostenlose XXX His friend Edwing Can that really be his legal name

19 Images You Won’t Believe Aren’t Photoshopped Part 12
Einfachporno.com this is not anymore the situation

The 10 Best Will Ferrell Skits of All
Kostenlose Porno von and all the men bought food

How to Make Teeth Whiter
XXX Kostenlose Jehovah’s Witnesses purple and asocials black

Five Trends to Watch in Mobile Devices
www.einfachporno.com helpful tips street fashion or corporation institutions

The Lakes Golf Country Club Hotels
kostenlose Porno brand new workgroup requests

Louis Vuitton v Web Host
Deutsche Frauen Ficken Great for the woman on the go

Utred förbud mot surrogatmödraskap

Posted by on okt 4, 2014 in Debatt, Frontat, Stöd | Kommentarer inaktiverade för Utred förbud mot surrogatmödraskap

Debattartikeln publicerades den 4 oktober 2014 på SvD Brännpunkt.

Sveriges Kvinnolobby menar att utredningen om ofrivillig barnlöshet strider mot FN:s barnkonvention som säger att barnets bästa alltid ska komma i första hand, skriver Gertrud Åström och Clara Berglund, Sveriges Kvinnolobby. De vill i stället att ett förbud mot surrogatmödraskap utreds.

Utredningen om ofrivillig barnlöshet är en cirkus som måste stoppas. Sveriges Kvinnolobby underkänner utredningen och kräver att den nya regeringen i stället tillsätter en utredning för att införa ett förbud mot surrogatmödraskap i Sverige.

Utredningen om utökade möjligheter till behandling av ofrivillig barnlöshet har kommit med sitt delbetänkande, SOU 2014:29. Precis som rubriken anger utgår delbetänkandet från de ofrivilligt barnlösas perspektiv. Det betyder att det är det vuxna parets eller den vuxna ensamståendes barnlängtan som står i centrum, medan barnets och eventuella spermadonatorers eller surrogatmödrars perspektiv trängs undan.

Sveriges Kvinnolobby menar att utredningen strider mot FN:s barnkonvention som säger att barnets bästa alltid ska komma i första hand. Vi anser också att man borde kunna förvänta sig att en utredning som handlar om olika former av assisterad befruktning ska ha en objektiv utgångspunkt och särskilt beakta de inblandade som själva inte kan göra sina röster hörda.

Efter att ha läst det första delbetänkandet som handlar om ensamstående kvinnors tillgång till assisterad befuktning kan Sveriges Kvinnolobby konstatera att bristerna är så pass allvarliga att utredningen borde avbrytas. Vi är bland annat kritiska till att Statens medicinsk-etiska råd (Smer) ges så stor tyngd i utredningen. Smer är inget objektivt, vetenskapligt organ, utan utgörs av medlemmar som representerar politiska partier. Vissa av medlemmarna i Smer har också profilerat sig som förespråkare för surrogatmödraskap. De har bagatelliserat såväl etiska som medicinska konsekvenser. Deras bristfälliga rapport får stå oemotsagd i betänkandet. Vi anser att politiker som har sina egna agendor inte borde ha inflytande över utredningens självständiga kunskapsinhämtning.

Sveriges Kvinnolobby vänder sig mot att utredningen behandlar viktiga etiska principer på ett närmast vårdslöst sätt. I delbetänkandet lyfts exempelvis att principen om att det aldrig är en rättighet att få barn ska fortsätta gälla, men samtidigt flaggar utredningen för att det finns skäl att göra avsteg från denna princip. Vi menar att det som gör en princip giltig är att den gäller, det går inte att både säga att principen gäller och samtidigt ta avstånd från den i samma text.

En annan princip som åsidosätts av utredningen är den att medicinska insatser ska göras i förhållande till medicinska behov.  Exempelvis definieras barnlöshet för heterosexuella par av ett års oskyddade samlag, först då är paret berättigat att utredas för ofrivillig barnlöshet. När det gäller ensamstående kvinnor och män menar utredningen att detta kriterium faller. Det betyder i förlängningen att det är just ensamheten i den ensamståendes barnlängtan som utgör det medicinska tillståndet och som ska behandlas med assisterad befruktning. Medicinen, botemedlet mot ensamheten, blir ett barn. Det är hög tid att fundera över vad detta innebär för vår syn på sjukvårdens uppdrag och vår syn på barn. Tyvärr missar utredningen helt att lyfta denna problematik.

Från Sveriges Kvinnolobbys sida vill vi påpeka att vårt beslut att underkänna utredningen grundas i kritik mot utredningens uppdrag och genomförande och inte i att vi motsätter oss att ensamstående kvinnor får tillgång till insemination och befruktning utanför kroppen så länge det är kvinnan själv som ska bära och föda barnet och vara barnets mor. Problemet är att utredningens definitioner öppnar för att också kvinnor som tidigare varit män, så kallad MtK, och som har bibehållen fortplantningsförmåga genom spermieproduktion, ska få tillgång till assisterad befruktning. Men eftersom dessa MtK saknar livmoder och inte kan bära och föda ett barn måste assisterad befruktning i deras fall helt enkelt innebära att någon annan ska bära deras barn åt dem, vilket innebär surrogatmödraskap. Delbetänkandet öppnar för surrogatmödraskap trots att det inte skulle behandlas i denna del av utredningen.

Hur kommer det sig då att Utredningen om utökade möjligheter till behandling av ofrivillig barnlöshet landar så fel? För det första har utredningens fått ett undermåligt uppdrag. Det är uppenbart att det var ett misstag att låta en och samma utredning titta på, och blanda ihop, olika former av assisterad befruktning.

Sveriges Kvinnolobby anser att det inte är möjligt att på ett seriöst sätt behandla ensamstående kvinnors tillgång till insemination i samma kontext som ett ogenomtänkt och radikalt förslag om att legalisera surrogatmödraskap i Sverige. Insemination handlar om att föra in spermier i en kvinnas livmoder med hjälp av en slang och ingreppet är över på några minuter. Surrogatmödraskap handlar om att en kvinna avtalar bort sin egen livmoder under nio månader för att bära ett barn som hon sedan måste lämna ifrån sig. Vi menar att det borde vara omöjligt att behandla båda dessa väsensskilda fenomen i samma utredning.

För det andra var det ansvarslöst och odemokratiskt att dela upp utredningen i två delar. Det är ett slöseri med resurser att i en utredning tvinga fram förändringar som sedan i det närmaste förutsätts ska rivas upp innan de ens har börjat gälla därför att samma utredning kommer med ett nytt betänkande. Det är inte så det brukar gå till när man stiftar lagar i en seriös rättsstat som Sverige.

Sveriges Kvinnolobby, som är en officiell remissinstans och den svenska kvinnorörelsens paraplyorganisation, ser inget annat alternativ än att underkänna utredningen om utökade möjligheter till behandling av ofrivillig barnlöshet. Det är inte acceptabelt att slarva igenom grundläggande principer som att barn har rätt att få sitt föräldraskap fastställt, att få veta sitt genetiska ursprung och att en kvinna som föder barnet alltid ska vara barnets mor utan att redovisa analyser och konsekvenser.

Vi vill uppmana regeringen att avbryta utredningen och tillsätta en ny utredning som undersöker hur ett förbud mot surrogatmödraskap ska införas. Surrogatmödraskap är inte förenligt med jämställdhet och med kvinnors rättigheter och ska inte tillåtas i Sverige. Alla former av surrogatmödraskap är en handel med kvinnors kroppar och med barn.

GERTRUD ÅSTRÖM

ordförande, Sveriges Kvinnolobby

CLARA BERGLUND

vice ordförande, Sveriges Kvinnolobby

LÄS ÄVEN:

Sveriges Kvinnolobbys remissyttrande över SOU 2014:29 – Assisterad befruktning för ensamstående kvinnor.

Replik från Femmis, RFSL och RFSU ”Barnets bästa inte alltid det genetiska”.

Slutreplik från Sveriges Kvinnolobby ”Barnlösas perspektiv får ta över i utredning”.

Your Word Should Be Your Promise
Kostenlos Pornos von as measured by ROIC

New style boys formal dress
Kostenlose Porno von mode as well urban centre work having 1860

Video Rights to FUNimation for Animated Series
Einfachporno.com One should say that LPP stands on Reserved

Fat Dogs Die Without Dacshund Diet Help
XXX KOSTENLOSE PORNO To buy fashionable designer plus size clothes

Retro Tees Are Some Popular Trendy Clothes for Women
Einfachporno.com life clothing fashion hair-styles

Misunderstanding Caused by Silk Scarf on Valentine’s Day
EINFACHPORNO.COM What are your thoughts

Top 7 Latest Trends in Blogging and Social Media in 2014
Deutsche Frauen Ficken how to put on lovely style with a shorter midsection

SELL H Jeans and Chinos
Einfachporno.com jean material the fashion industry