Blogg

Försäljning av underkastelse: hur den kvinnliga kroppen reduceras till en produkt

Posted by on sep 20, 2016 in Debatt, Frontat, Stöd | 0 comments

Försäljning av underkastelse: hur den kvinnliga kroppen reduceras till en produkt

I en nypublicerad artikel skriver den brittiske journalisten och aktivisten Julie Bindes om hur det världen över har blivit alltmer normaliserat att köpa och hyra kvinnors olika kroppsdelar. Hon beskriver detta som ett uttryck för hur kapitalismen och patriarkatet samspelar. Hon poängterar också det absurda i att det i många länder är fullt lagligt att medla, köpa och sälja kvinnor då det är en marknad präglad av kvinnligt förtryck, exploatering, desperation och förtvivlan.

Bindes uttrycker en oro över en ökad normalisering av kommersialiseringen av kvinnors kroppar.  Hon beskriver hur hon i sitt arbete mot sexhandeln har kommit i kontakt med andra former av exploatering av kvinnokroppen såsom surrogatmödraskap, borttagning av ägg och försäljning av bröstmjölk och hår. I en reportageserie kommer hon att beskriva verkligheten i ett flertal länder där dessa industrier är mycket stora. Alla parter som är en del av handeln kommer att intervjuas och utifrån detta kommer Bindes att se över hur de exploaterade flickorna och kvinnorna påverkas.

I artikeln problematiserar Bindes också det faktum att det börjat pratas om surrogatmödraskap som en fråga om mänskliga rättigheter för människor som inte har möjlighet att få barn på egen hand. Hon poängterar att det för henne är orimligt att exempelvis rika vita homosexuella mäns önskan att få barn skall värderas högre än fattiga exploaterade kvinnors rättigheter.

Läs artikeln i sin helhet här.

Lag kan komma att införas i Indien för att stoppa babyfabrikerna

Posted by on sep 19, 2016 in Debatt, Stöd | 0 comments

Lag kan komma att införas i Indien för att stoppa babyfabrikerna

I augusti månad lade Indiens regering fram ett lagförslag som skall förbjuda kommersiellt surrogatmödraskap. Om parlamentet stödjer förslaget kommer varken indiska medborgare eller utlänningar längre kunna betala fattiga kvinnor för att föda barn. Kommersiellt surrogatmoderskap har varit lagligt i Indien sedan 2001.

Om lagförslaget går igenom kommer i framtiden endast indiska par som varit gifta i minst fem år och som själva är medicinskt oförmögna att få barn kunna använda sig av en surrogatmoder.

Lagförslaget innehåller också krav på att surrogatmamman är en nära släkting som hjälper sina anhöriga helt utan ersättning. Dessutom får hon bara agera surrogatmamma en gång i livet samt ha en make, ogifta kvinnor skall därmed inte kunna bli aktuella.

Utrikesministern uppger att syftet med  lagstiftningen är att sätta stopp för de kommersiella babyfabriker som utnyttjar fattiga kvinnor.

Läs mer här och här om förslaget.

Här har BBC intervjuat tre indiska kvinnor om deras upplevelser som surrogatmödrar.

Centerkvinnorna tar ställning mot altruistiskt surrogatmödraskap

Posted by on apr 26, 2016 in Debatt, Frontat, Stöd | 0 comments

Centerkvinnorna tar ställning mot altruistiskt surrogatmödraskap

Centerkvinnorna röstade i april 2016 nej till altruistiskt surrogatmödraskap på sin förbundsstämma i Umeå och går således emot sitt eget parti i frågan.

Sedan början av året har C-kvinnorna haft en särskild arbetsgrupp som arbetat med frågan om altruistiskt surrogatmödraskap. Förutom att lyfta fram att kvinnor och barn mycket sannolikt riskerar att utnyttjas så lägger arbetsgruppen i sina resultat stor vikt vid att studier från länder som tillåter altruistiskt surrogatmödraskap också ökar det kommersiella surrogatmödraskapet utanför landets gränser. Att tillåta alturistiskt surrogatmödrskap normaliserar således även kommersiellt surrogatmödraskap och fler utsatta kvinnor riskerar därmed att utnyttjas.

Beslutet är utöver detta grundat i den SOU som kom i februari samt Europaparlamentets beslut från januari som båda säger att inga former av surrogatmödraskap bör tillåtas.

Läs mer här.

Kvinnliga Läkares Förening replikerar om surrogatmödraskap

Posted by on mar 21, 2016 in Okategoriserade | 0 comments

Om varför surrogatmödraskap främst handlar om de vuxnas behov, och om varför altruistiskt surrogatmödraskap inte bör tillåtas. 

 

Kvinnliga Läkares Föreningen replikerar på Andreas Bengtsson artikel där han kräver KLF på svar kring deras arbete mot surrogatmödraskap. KLF svarar tydligt och pedagogiskt, och artikeln är perfekt för dig som vill lära dig mer om de främsta grundläggande argumenten mot en legalisering av surrogatmödraksap. Barnlängtan, hur förkrossande den än må vara, får aldrig vara en ursäkt att tumma på mänskliga rättigheter och exploatera kvinnor.

Läs artikeln i sin helhet här.

Georgiska surrogatmammor – kränkta rättigheter till förmån för andras barnlängtan

Posted by on mar 11, 2016 in Frontat, Okategoriserade | 0 comments

Georgiska surrogatmammor – kränkta rättigheter till förmån för andras barnlängtan

Organisationen Kvinna till Kvinna har idag rapporterat om det stora behovet av stöd de ser bland de kvinnor som utnyttjas i den Georgiska surrogatindustrin. Kvinnor som ofta kommer från våldsamma relationer och är ekonomiskt sårbara.

Georgien är ett fattigt land med ett svagt socialt skyddsnät och unga kvinnor är extra utsatta. Kvinna till Kvinnas samarbetsorganisationer Anti-Violence Network of Georgia, AVNG, hjälper varje år hundratals kvinnor som utsatts för våld av en närstående. AVNG vittnar nu om att flera kvinnor de kommit i kontakt med tvingas in i surrogatmödraskap till följd av den fattigdom de hamnat i efter att de brutit med misshandlande män och andra närstående. Deras utsatthet utnyttjas och efter kontraktet är påskrivet saknar de all form av juridiskt skydd.

För beställande par är Georgien ett smidigt land att åka till. Till en betydligt lägre kostnad än i t.ex. USA och rikare europeiska länder, kan det tillresta paret köpa en surrogatmamma utan ångerrätt . Surrogatmödrarna får i princip inget stöd, varken medicinskt eller ekonomiskt under graviditeten, och flera kvinnor har redan kommit allvarligt i kläm.

Vittnesmål som dessa illustrerar varför det är så viktigt att regeringen vågar följa utrednings (SOU 2016:11) rekommendationer och göra allt de kan för att motverka att svenska par åker utomlands för att ingå surrogatkontrakt.

Läs mer här.

Utredning säger nej till surrogatmödraskap – En seger för kvinnors och barns rättigheter!

Posted by on feb 24, 2016 in Debatt, Frontat, Stöd | 0 comments

Utredning säger nej till surrogatmödraskap – En seger för kvinnors och barns rättigheter!

Idag presenterades utredningen om surrogatmödraskap (SOU 2016:11). Utredningen kom fram till att surrogatmödraskap inte i någon form bör tillåtas i Sverige, något som kvinnorörelsen välkomnar.

– Det viktigaste skälet till att vi inte vill tillåta surrogatmödraskap i Sverige är risken för att kvinnor utsätts för påtryckningar att bli surrogatmödrar. Det är ett stort åtagande och det innebär risker att genomgå en graviditet och en förlossning. Vi tror att även med en ordentlig prövning och ett starkt stöd till kvinnor så kan det aldrig uteslutas att det har föregåtts av ett tvång, säger utredaren Eva Wendel Rosberg.

Utredningen säger även att Sverige bör motverka att svenskar åker utomlands och köper barn:

– Det närmar sig handel med kvinnor och det som vi inte vill att svenska kvinnor ska utsättas för, vill vi inte heller att kvinnor i fattiga länder ska utsättas för säger Wendel Rosberg.

Läs mer här.

Utredningen presenteras idag onsdag kl 13.30 vid presskonferens på Rosenbad. Se sändningen här.

Läs även Sveriges Kvinnolobbys pressmeddelande.

Indien säger nej till surrogatmödraskap!

Posted by on okt 29, 2015 in Debatt, Frontat, Stöd | 0 comments

Indien är nu ett av flera länder som förbjuder surrogatmödraskap för utländska par.

Indiens regering planerar nu att förbjuda utländska par och individer från att åka till Indien för att skaffa barn genom surrogatmödraskap. Förbjudet innebär att Indien sällar sig till andra asiatiska länder som nyligen sagt nej till utländska kunder på den inhemska surrogatmarknaden.

Läs hela artikeln och Sveriges Kvinnolobbys ordförande Clara Berglunds kommentar här: http://www.svt.se/nyheter/utrikes/indien-overvager-surrogatforbud

Låt inte surrogathandeln smygas igenom

Posted by on okt 12, 2015 in Debatt, Frontat, Stöd | 0 comments

Uttalande antaget av Ung Vänsters förbundsstyrelse 151010.

Surrogatmödraskap beskrivs ofta som en bra lösning på ofrivillig barnlöshet. Det är förstås tråkigt när människor som vill ha barn inte kan få det, men lösningen kan inte vara att tillåta handel med graviditeter, kvinnors kroppar och med barn. Därför är det olyckligt att Sverige, med vår historia av att gå före i kampen för kvinnors rätt över sina kroppar, nu i det tysta öppnar upp för legalisering av graviditetskontrakt.

Globalt omsätter surrogatindustrin enorma summor pengar, och majoriteten av alla dessa barn föds av fattiga kvinnor i Indien. Det är inte ovanligt att de under graviditeten bor på speciella kliniker där deras liv styrs. Det är naturligt att det idag finns ett utbrett motstånd i Sverige mot den kommersiella formen av surrogatmödraskap. I stället har förespråkarna riktat in sig mot att legalisera den form där kvinnan helt utan betalning genomgår en graviditet, så kallat altruistiskt surrogatmödraskap. Det här märks i den pågående offentliga utredningen om barnlöshet som presenteras i februari nästa år – uppdraget är bland annat att “ta ställning till om surrogatmoderskap ska tillåtas i Sverige, med utgångspunkten att detta i sådant fall ska vara altruistiskt”.

Då det är tydligt att utgångspunkten ända från det att utredningen tillsattes varit att utesluta en legalisering av det kommersiella surrogatmödraskapet, är det minst sagt märkligt att kopplingen mellan det altruistiska och det kommersiella surrogatmödraskapet helt verkar förbises. I länder som Storbritannien, där endast den altruistiska varianten tillåts, har efterfrågan ökat drastiskt och en mycket större grupp barnlösa par än innan vänder sig nu till länder som Indien i jakt på en kvinna att betala för ett barn. Det är ironiskt att redan från början konstatera att Sverige inte bör syssla med kommersiellt surrogatmödraskap, men att samtidigt inte dra sig för att bidra till en ökning av denna barnhandel.

Så länge utredningen om surrogatmödraskap får pågå i det tysta är det en stor risk att en lagändring plötsligt kommer att ha smugit sig igenom, och det vore ett stort bakslag för kvinnors rätt över sina egna kroppar. Det vore ovärdigt ett land som Sverige. Vi har en sexköpslag som andra länder tar efter och vår aborträtt står sig stark. Vad gäller surrogatmödraskap vore det enda rimliga att ta efter Frankrike, där “alla avtal som gäller fortplantning eller havandeskap åt tredje part” är förbjudet i lag. På så sätt skyddas kvinnor från att utnyttjas, oavsett om det är mot betalning eller för att frivilligt hjälpa andra som längtar efter barn. Surrogatmödraskap oavsett form är något som alla feminister, och alla som motsätter sig människohandel, borde ta ställning mot.

För mer information

Tove Liljeholm
Pressekreterare Ung Vänster
072-587 86 85
08-654 31 00
tove.liljeholm@ungvanster.se

Nytt datum för utredningen

Posted by on sep 1, 2015 in Debatt, Frontat, Stöd | 0 comments

Regeringen har förlängt tiden för den statliga utredningen om utökade möjligheter till behandling av ofrivillig barnlöshet, som bland annat ska ta ställning till om altruistiskt surrogatmödraskap ska tillåtas i Sverige.

Utredningen tillsattes 2013 och skulle ursprungligen redovisas i juni 2015. Detta är andra gången utredningstiden förlängs. Det nya datumet för redovisning av uppdraget är den 15 februari 2016.

Läs mer här.

Avantgarde ansluter till kampanjen

Posted by on aug 20, 2015 in Debatt, Frontat, Stöd | 0 comments

Avantgarde Unga S-kvinnor Skåne ansluter sig till kampanjen Feministiskt nej till surrogatmödraskap. Tillsammans med de andra organisationerna i nätverket vill de motverka att kvinnors kroppar utnyttjas genom surrogatmödraskap.

– Surrogatmödraskap innebär ett utnyttjande av kvinnors kroppar, en reducering av kroppen till en produkt. Kvinnors kroppsliga integritet måste respekteras. Därför skriver vi i Avantgarde Unga S-kvinnor Skåne under Feministiskt nej till surrogatmödraskap, säger Sara Mellander, ordförande för Avantgarde.

Avantgarde Unga S-kvinnor är en socialdemokratisk förening verksam i Malmö. Läs mer om dem på deras hemsida och facebooksida.