Posts by pipadmin

Kvinnors kroppar är ingen handelsvara

Posted by on Dec 13, 2011 in Debatt, Frontat | 2 comments

Artikel av Mia Fahlén, ordförande för Kvinnliga läkares förening. Artikeln är även publicerad på Newsmill, 2011-12-06. Att vara gravid och att genomgå en förlossning är något av det mest riskfyllda en fertil kvinna kan utsätta sig för. För att nämna några av riskerna utöver dödsfall kan kvinnan drabbas av exempelvis avföringsinkontinens (3%), depression (12,5%), havandeskapsförgiftning (7%) eller giftstruma (6%). Kvinnliga läkare förening har tagit ställning mot surrogatmödraskap. Det är en komplicerad fråga med många etiska, moraliska och medicinska aspekter....

Read More

Fattiga svenskar kan komma att utnyttjas som surrogatmödrar

Posted by on okt 27, 2011 in Debatt, Frontat, Stöd | 0 comments

Artikel av Carina Hägg, riksdagsledamot (S), Publicerad på Newsmill 2010-10-27 I surrogatfrågan får vi inte enbart utgå från de barnlösas perspektiv. I de länder där surrogatmoderskap är tillåtet lånar fattiga kvinnor ut sin livmoder för ekonomisk ersättning. I dessa länder påminner surrogatmoderskap snarast om organhandel där fattigas kroppar utnyttjas för pengar. Vi kan inte bortse från klassperspektivet och naivt tro att det inte gäller svenska förhållanden, kvinnor i ekonomiskt underläge riskerar att utnyttjas även i Sverige. Debatten om surrogatmödrar börjar ta...

Read More

Uttalande från Sveriges Kvinnolobbys årsmöte

Posted by on sep 25, 2011 in Frontat, Stöd | 0 comments

Vi, deltagarna på årsmötet för Sveriges Kvinnolobby, uttalar vårt stöd för betänkandet om EU:s framtida strategi för att motverka våld mot kvinnor som ett enhälligt Jämställdhetsutskott i EU-parlamentet antog tisdag 15 mars 2011. Sveriges Kvinnolobby stödjer kravet att införa ett särskilt direktiv mot våld mot kvinnor där prostitution ses som en form av våld mot kvinnor och som tar avstånd från surrogatmödraskap. Sveriges Kvinnolobby uttalar vårt starka stöd för hållningen att surrogatmödraskap är ett allvarligt problem som utnyttjar kvinnans kropp och reproduktiva...

Read More