Posts by Kvinnolobbyn

Försäljning av underkastelse: hur den kvinnliga kroppen reduceras till en produkt

Posted by on sep 20, 2016 in Debatt, Frontat, Stöd | 0 comments

Försäljning av underkastelse: hur den kvinnliga kroppen reduceras till en produkt

I en nypublicerad artikel skriver den brittiske journalisten och aktivisten Julie Bindes om hur det världen över har blivit alltmer normaliserat att köpa och hyra kvinnors olika kroppsdelar. Hon beskriver detta som ett uttryck för hur kapitalismen och patriarkatet samspelar. Hon poängterar också det absurda i att det i många länder är fullt lagligt att medla, köpa och sälja kvinnor då det är en marknad präglad av kvinnligt förtryck, exploatering, desperation och förtvivlan. Bindes uttrycker en oro över en ökad normalisering av kommersialiseringen av kvinnors...

Read More

Lag kan komma att införas i Indien för att stoppa babyfabrikerna

Posted by on sep 19, 2016 in Debatt, Stöd | 0 comments

Lag kan komma att införas i Indien för att stoppa babyfabrikerna

I augusti månad lade Indiens regering fram ett lagförslag som skall förbjuda kommersiellt surrogatmödraskap. Om parlamentet stödjer förslaget kommer varken indiska medborgare eller utlänningar längre kunna betala fattiga kvinnor för att föda barn. Kommersiellt surrogatmoderskap har varit lagligt i Indien sedan 2001. Om lagförslaget går igenom kommer i framtiden endast indiska par som varit gifta i minst fem år och som själva är medicinskt oförmögna att få barn kunna använda sig av en surrogatmoder. Lagförslaget innehåller också krav på att surrogatmamman är en...

Read More

Centerkvinnorna tar ställning mot altruistiskt surrogatmödraskap

Posted by on apr 26, 2016 in Debatt, Frontat, Stöd | 0 comments

Centerkvinnorna tar ställning mot altruistiskt surrogatmödraskap

Centerkvinnorna röstade i april 2016 nej till altruistiskt surrogatmödraskap på sin förbundsstämma i Umeå och går således emot sitt eget parti i frågan. Sedan början av året har C-kvinnorna haft en särskild arbetsgrupp som arbetat med frågan om altruistiskt surrogatmödraskap. Förutom att lyfta fram att kvinnor och barn mycket sannolikt riskerar att utnyttjas så lägger arbetsgruppen i sina resultat stor vikt vid att studier från länder som tillåter altruistiskt surrogatmödraskap också ökar det kommersiella surrogatmödraskapet utanför landets gränser. Att...

Read More

Kvinnliga Läkares Förening replikerar om surrogatmödraskap

Posted by on mar 21, 2016 in Okategoriserade | 0 comments

Om varför surrogatmödraskap främst handlar om de vuxnas behov, och om varför altruistiskt surrogatmödraskap inte bör tillåtas.    Kvinnliga Läkares Föreningen replikerar på Andreas Bengtsson artikel där han kräver KLF på svar kring deras arbete mot surrogatmödraskap. KLF svarar tydligt och pedagogiskt, och artikeln är perfekt för dig som vill lära dig mer om de främsta grundläggande argumenten mot en legalisering av surrogatmödraksap. Barnlängtan, hur förkrossande den än må vara, får aldrig vara en ursäkt att tumma på mänskliga rättigheter och exploatera...

Read More

Georgiska surrogatmammor – kränkta rättigheter till förmån för andras barnlängtan

Posted by on mar 11, 2016 in Frontat, Okategoriserade | 0 comments

Georgiska surrogatmammor – kränkta rättigheter till förmån för andras barnlängtan

Organisationen Kvinna till Kvinna har idag rapporterat om det stora behovet av stöd de ser bland de kvinnor som utnyttjas i den Georgiska surrogatindustrin. Kvinnor som ofta kommer från våldsamma relationer och är ekonomiskt sårbara. Georgien är ett fattigt land med ett svagt socialt skyddsnät och unga kvinnor är extra utsatta. Kvinna till Kvinnas samarbetsorganisationer Anti-Violence Network of Georgia, AVNG, hjälper varje år hundratals kvinnor som utsatts för våld av en närstående. AVNG vittnar nu om att flera kvinnor de kommit i kontakt med tvingas in i surrogatmödraskap...

Read More