Försäljning av underkastelse: hur den kvinnliga kroppen reduceras till en produkt

Posted by on sep 20, 2016 in Debatt, Frontat, Stöd | 0 comments

I en nypublicerad artikel skriver den brittiske journalisten och aktivisten Julie Bindes om hur det världen över har blivit alltmer normaliserat att köpa och hyra kvinnors olika kroppsdelar. Hon beskriver detta som ett uttryck för hur kapitalismen och patriarkatet samspelar. Hon poängterar också det absurda i att det i många länder är fullt lagligt att medla, köpa och sälja kvinnor då det är en marknad präglad av kvinnligt förtryck, exploatering, desperation och förtvivlan.

Bindes uttrycker en oro över en ökad normalisering av kommersialiseringen av kvinnors kroppar.  Hon beskriver hur hon i sitt arbete mot sexhandeln har kommit i kontakt med andra former av exploatering av kvinnokroppen såsom surrogatmödraskap, borttagning av ägg och försäljning av bröstmjölk och hår. I en reportageserie kommer hon att beskriva verkligheten i ett flertal länder där dessa industrier är mycket stora. Alla parter som är en del av handeln kommer att intervjuas och utifrån detta kommer Bindes att se över hur de exploaterade flickorna och kvinnorna påverkas.

I artikeln problematiserar Bindes också det faktum att det börjat pratas om surrogatmödraskap som en fråga om mänskliga rättigheter för människor som inte har möjlighet att få barn på egen hand. Hon poängterar att det för henne är orimligt att exempelvis rika vita homosexuella mäns önskan att få barn skall värderas högre än fattiga exploaterade kvinnors rättigheter.

Läs artikeln i sin helhet här.

Leave a Reply

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *