Posts made in september, 2016

Försäljning av underkastelse: hur den kvinnliga kroppen reduceras till en produkt

Posted by on sep 20, 2016 in Debatt, Frontat, Stöd | 0 comments

Försäljning av underkastelse: hur den kvinnliga kroppen reduceras till en produkt

I en nypublicerad artikel skriver den brittiske journalisten och aktivisten Julie Bindes om hur det världen över har blivit alltmer normaliserat att köpa och hyra kvinnors olika kroppsdelar. Hon beskriver detta som ett uttryck för hur kapitalismen och patriarkatet samspelar. Hon poängterar också det absurda i att det i många länder är fullt lagligt att medla, köpa och sälja kvinnor då det är en marknad präglad av kvinnligt förtryck, exploatering, desperation och förtvivlan. Bindes uttrycker en oro över en ökad normalisering av kommersialiseringen av kvinnors...

Read More

Lag kan komma att införas i Indien för att stoppa babyfabrikerna

Posted by on sep 19, 2016 in Debatt, Stöd | 0 comments

Lag kan komma att införas i Indien för att stoppa babyfabrikerna

I augusti månad lade Indiens regering fram ett lagförslag som skall förbjuda kommersiellt surrogatmödraskap. Om parlamentet stödjer förslaget kommer varken indiska medborgare eller utlänningar längre kunna betala fattiga kvinnor för att föda barn. Kommersiellt surrogatmoderskap har varit lagligt i Indien sedan 2001. Om lagförslaget går igenom kommer i framtiden endast indiska par som varit gifta i minst fem år och som själva är medicinskt oförmögna att få barn kunna använda sig av en surrogatmoder. Lagförslaget innehåller också krav på att surrogatmamman är en...

Read More