Centerkvinnorna tar ställning mot altruistiskt surrogatmödraskap

Posted by on apr 26, 2016 in Debatt, Frontat, Stöd | 0 comments

Centerkvinnorna röstade i april 2016 nej till altruistiskt surrogatmödraskap på sin förbundsstämma i Umeå och går således emot sitt eget parti i frågan.

Sedan början av året har C-kvinnorna haft en särskild arbetsgrupp som arbetat med frågan om altruistiskt surrogatmödraskap. Förutom att lyfta fram att kvinnor och barn mycket sannolikt riskerar att utnyttjas så lägger arbetsgruppen i sina resultat stor vikt vid att studier från länder som tillåter altruistiskt surrogatmödraskap också ökar det kommersiella surrogatmödraskapet utanför landets gränser. Att tillåta alturistiskt surrogatmödrskap normaliserar således även kommersiellt surrogatmödraskap och fler utsatta kvinnor riskerar därmed att utnyttjas.

Beslutet är utöver detta grundat i den SOU som kom i februari samt Europaparlamentets beslut från januari som båda säger att inga former av surrogatmödraskap bör tillåtas.

Läs mer här.

Leave a Reply

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *