Posts made in februari, 2016

Utredning säger nej till surrogatmödraskap – En seger för kvinnors och barns rättigheter!

Posted by on feb 24, 2016 in Debatt, Frontat, Stöd | 0 comments

Utredning säger nej till surrogatmödraskap – En seger för kvinnors och barns rättigheter!

Idag presenterades utredningen om surrogatmödraskap (SOU 2016:11). Utredningen kom fram till att surrogatmödraskap inte i någon form bör tillåtas i Sverige, något som kvinnorörelsen välkomnar. – Det viktigaste skälet till att vi inte vill tillåta surrogatmödraskap i Sverige är risken för att kvinnor utsätts för påtryckningar att bli surrogatmödrar. Det är ett stort åtagande och det innebär risker att genomgå en graviditet och en förlossning. Vi tror att även med en ordentlig prövning och ett starkt stöd till kvinnor så kan det aldrig uteslutas att det har...

Read More

S-kvinnor: Därför säger vi kraftfullt nej till surrogatmödraskap

Posted by on feb 21, 2016 in Debatt, Frontat | 0 comments

S-kvinnor: Därför säger vi kraftfullt nej till surrogatmödraskap

”Vi vet att i de länder som tillåter altruistiskt surrogatmödraskap, där har också det kommersiella surrogatmoderskapet ökat och blivit allt mer accepterat. Det är en konsekvens av att säga att ibland är det faktiskt okej att använda andra kroppar för sina egna behov”, skriver Carina Ohlsson, Sara Mellander, Elinor Odeberg och Desirée Törnqvist. Läs mer här.

Read More

Surrogatmödraskap strider mot principen om att människor inte är till salu

Posted by on feb 17, 2016 in Debatt, Frontat | 0 comments

Surrogatmödraskap strider mot principen om att människor inte är till salu

”En acceptans av surrogatmoderskap luckrar upp principen att människors kroppar och kroppsdelar inte kan köpas och säljas.” Det skriver Nina Rose, ordförande för Sveriges kvinnliga läkares förening, Christine Gilljam, f d ordförande för RFSL, och Clara Berglund, generalsekreterare för Sveriges kvinnolobby. Läs mer här.

Read More

S-topp mot surrogatmödraskap: Det är ingen mänsklig rättighet att få barn till varje pris

Posted by on feb 11, 2016 in Debatt, Frontat | 0 comments

S-topp mot surrogatmödraskap: Det är ingen mänsklig rättighet att få barn till varje pris

”Att andra länder beter sig omoraliskt och oetiskt eller att svenskar köper barn via surrogatmödraskap medför inte att Sverige har skyldighet att acceptera det”, skriver Berit Rollén fd statssekreterare och Monika Olin Wikman fd landstingsråd i Sydsvenskan. Läs mer här.

Read More