Posts made in mars, 2015

UN Women Sverige: Surrogatmödraskap brott mot kvinnors mänskliga rättigheter

Posted by on mar 30, 2015 in Debatt, Frontat | Kommentarer inaktiverade för UN Women Sverige: Surrogatmödraskap brott mot kvinnors mänskliga rättigheter

UN Women Sverige tar stark ställning mot surrogatmödraskap i nytt uttalande. De lägger fram kravet att Sveriges regering ska arbeta för att FN tillsätter en särskild rapportör för att kartlägga den växande internationella surrogat-handeln. Uttalande från UN Women nationell kommitté Sveriges årsmöte 28 mars 2015: Surrogatmödraskap är en växande industri som exploaterar kvinnor och gör kvinnors kroppar och organ till handelsvaror. Den internationella handeln är en kommersiell verksamhet som omsätter miljarder. Utvecklingen har pågått i det tysta, ledd av personer med...

Read More

Försök att legalisera handel med barn genom surrogatmödraskap möter motstånd

Posted by on mar 25, 2015 in Debatt, Frontat, Stöd | Kommentarer inaktiverade för Försök att legalisera handel med barn genom surrogatmödraskap möter motstånd

Surrogatmödraskap är totalt förbjudet i många länder, däribland Tyskland, Frankrike, Italien och inte tillåtet i Sverige. Trots detta diskuteras idag i Haag förslag i syfte att harmonisera transnationellt, det vill säga över nationsgränser, utnyttjande av surrogatmödraskap. Stora människorättsorganisationer kritiserar nu organisationen the Hague Conference on Private International Law (HCCH), som lagt förslaget, för att undanhålla långtgående förslag från offentlig insyn. Sverige liksom EU är medlemmar i organisationen. The Hauge Conference on Private International Law...

Read More

Dokumentärfilm – surrogatmödraskap och äggdonationer

Posted by on mar 23, 2015 in Debatt, Frontat, Stöd | Kommentarer inaktiverade för Dokumentärfilm – surrogatmödraskap och äggdonationer

Vilka risker möter de berörda kvinnorna och barnen i infertilitetsindustrin? Nu finns två dokumentärfilmer som lyfter de allvarliga konsekvenserna av äggdonation och surrogatmödraskap. Breeders – A subclass of women och Eggspoitation är gjorda av The Center for Bioethics and Culture.  Filmen Breeders – A subclass of women, undersöker surrogatmödraskap genom intervjuer med surrogatmammor, läkare, psykologer och aktivister. Dokumentären diskuterar hur barnen och kvinnorna som är involverade faktiskt påverkas och problematiserar vilken inverkan pengar har i...

Read More

Socialdemokraterna lutar åt nej till surrogatmödraskap

Posted by on mar 13, 2015 in Debatt, Frontat, Stöd | Kommentarer inaktiverade för Socialdemokraterna lutar åt nej till surrogatmödraskap

Nu ökar det interna trycket inom Socialdemokraterna för att säga nej till att tillåta surrogatmödraskap i Sverige. Ungdomsförbundet SSU, S-kvinnor och Unga S-kvinnor Rebella kräver alla att partiet ska motsätta sig en legalisering.  – För oss handlar det här om att vi vill om värna om kvinnors självbestämmande och vi vill värna om bilden av kvinnor som människor och inte som redskap för andras behov, säger Elinor Odeberg, ordförande i Unga S-kvinnor Rebella. Förbundsordförande i S-kvinnor Carina Ohlsson menar även hon att surrogatmödraskap är ett utnyttjande av...

Read More