Posts made in maj, 2014

Delbetänkande i utredningen om assisterad befruktning

Posted by on maj 30, 2014 in Debatt, Frontat, Stöd | 0 comments

Utredningen om utökade möjligheter till behandling av ofrivillig barnlöshet överlämnade den 16 maj sitt delbetänkande, Assisterad befruktning för ensamstående kvinnor (SOU 2014:29), till justitieministern. Betänkandet finns att läsa på regeringens hemsida. Utredningens övergripande uppdrag är att överväga olika sätt att utöka möjligheterna för ofrivilligt barnlösa att bli föräldrar. I ett delbetänkande lämnar utredningen förslag som ger ensamstående en möjlighet till assisterad befruktning i motsvarande utsträckning som gifta par och sambor. I delbetänkandet...

Read More