Öppet brev till Justitiedepartementet

Posted by on maj 7, 2013 in Debatt, Stöd | 0 comments

Detta brev skickades den 7 maj 2013 som ett öppet brev till Justitiedepartementet.

Sveriges Kvinnolobby driver sedan årsmötesbeslut år 2011 att surrogatmödraskap inte ska legaliseras i Sverige. Vi står bakom EU-parlamentets resolution från 2011, där det konstateras att surrogatmödraskap är ett allvarligt problem som utnyttjar kvinnans kropp och hennes reproduktiva organ. Surrogatmödraskap är handel med kvinnor och barn och ett brott mot mänskliga rättigheter och avtalsprinciper.

Surrogatmödraskap uttrycker en av de äldsta patriarkala tankefigurerna i världen, att en kvinna förväntas ”ställa upp” och att kvinnokroppen är ett redskap tillgängligt för andra. Även i de fall där pengar inte förekommer handlar surrogatmödraskap om att kvinnans självbestämmanderätt avtalas bort.

Sveriges Kvinnolobby begär att få ta del av full information om frågans hantering inom Justitiedepartementet och vill återigen betona att det är av största vikt att stärkandet av kvinnors rättigheter är utgångspunkt för handläggningen.

Med vänlig hälsning,

GERTRUD ÅSTRÖM, Ordförande Sveriges Kvinnolobby

Leave a Reply

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *