Posts made in mars, 2013

Varför har beredningen av utredningen om surrogatmödraskap flyttats?

Posted by on mar 4, 2013 in Debatt, Stöd | 0 comments

I mars 2012 beslutade  Socialutskottet om att utreda frågan om surrogatmödraskap. Beredningen  av utredningen har sedan dess flyttats från Socialdepartementet till Justitiedepartementet utan att skäl angivits. I december begärde därför Sveriges Kvinnolobby att få ta del av orsaken till förflyttningen. Brevet, som du hittar här, gick ut till Socialdepartementet, med kopia till Justitiedepartementet, Socialutskottet och Statens medicinsk-etiska råd. Här kan du ta del av Socialdepartementets svar. De uppger bland annat föräldrarättslig reglering som skäl till...

Read More

Kvinnors kroppar är inte bara en behållare

Posted by on mar 1, 2013 in Debatt, Frontat, Stöd | 0 comments

Denna debattartikel publicerades ursprungligen i SvD Brännpunkt den 1 mars 2013. Artikeln har också publicerats på engelska i The Local. På torsdagen uttalade sig Statens medicinsk-etiska råd, Smer, positivt till ett införande av surrogatmödraskap i Sverige. Det är förvånande att Smer anför nya medicinska metoder som ursäkt för handel med kvinnor och barn, något som FN deklarerat som totalt förbjudet. Det är också förvillande att surrogatfrågan blandas samman med assisterad befruktning. Sveriges Kvinnolobby och Sveriges Kvinnliga Läkares Förening menar att all form av...

Read More