Kvinnors rätt ska inte krympas till lagteknik

Posted by on mar 6, 2013 in Debatt, Stöd | 0 comments

Denna artikel publicerades som en slutreplik i debatten om surrogatmödraskap på SvD Brännpunkt den 6 mars.

Andreas Bengtsson är ohövlig och osaklig i ett försök att föra bort diskussionen om surrogatmödraskap från dess kärna (Brännpunkt 2/3). Det gläder oss dock att han nu håller med om att kvinnor inte enbart är behållare, men dock behållare således. Frågan är var Statens medicinsk-etiska råd (Smer) står. Delar de vår och FN:s uppfattning att handel med kvinnors kroppar och organ är totalt förbjudet? Delar de medicinska fakta om risker med graviditeter och dess påverkan på kvinnors hälsa? Hur långt sträcker sig etiken?

Kvinnokonventionen förpliktigar stater att förhindra all handel med kvinnor och barn och motverka allt som direkt och indirekt leder till detta. Men hanteringen av frågan om surrogatmödraskap i Sverige verkar inte ha vägletts av detta utan snarare av en önskan att förhindra diskussion om vad frågan handlar om, nämligen att kvinnor förväntas ställa upp med sina kroppar för att tillfredsställa andras önskningar och behov.

En politisk förflyttning har gjorts från socialdepartementet till justitiedepartementet. Från att blottlägga besvärliga maktrelationer och sociala frågor om kvinnors rätt till att bli lagtekniska överväganden. Smer verkar i sammanhanget ha setts som den enkla transportsträckan.

Sveriges Kvinnolobby, Sveriges Kvinnliga Läkares Förening, Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige, Roks, Kvinnofronten, UN Women Nationell Kommitté Sverige och övriga kvinnoorganisationer har tagit ställning mot surrogatmödraskap. Vi tar fasta på att altruistiskt surrogatmödraskap inte motverkar det kommersiella. Tvärtom. Kvinnan reduceras i bägge fallen till en behållare. Vi tar fasta på medicinska fakta. Vi relativiserar inte förbudet mot handel och vi gör inte skillnad utifrån vem beställaren är.

ANGELA BEAUSANG, ordförande Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige, ROKS

GERTRUD ÅSTRÖM, ordförande Sveriges Kvinnolobby

JOHANNA BERG, vice ordförande Sveriges kvinnliga läkares förening, KLF

YVONNE HIRDMAN, professor i historia

Leave a Reply

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *