Varför har beredningen av utredningen om surrogatmödraskap flyttats?

Posted by on mar 4, 2013 in Debatt, Stöd | 0 comments

I mars 2012 beslutade  Socialutskottet om att utreda frågan om surrogatmödraskap. Beredningen  av utredningen har sedan dess flyttats från Socialdepartementet till Justitiedepartementet utan att skäl angivits. I december begärde därför Sveriges Kvinnolobby att få ta del av orsaken till förflyttningen. Brevet, som du hittar här, gick ut till Socialdepartementet, med kopia till Justitiedepartementet, Socialutskottet och Statens medicinsk-etiska råd.

Här kan du ta del av Socialdepartementets svar. De uppger bland annat föräldrarättslig reglering som skäl till förflyttningen.

Målsättningen är att beslut om utredningsdirektiv ska kunna fattas före sommaren 2013.

I tillägg till detta har vi tillfrågat samtliga riksdagspartier om hur diskussionen om surrogatmödraskap utvecklats inom partierna. En sammanställning av deras svar presenteras inom kort.

JOHANNA DAHLIN, organisationssekreterare Sveriges Kvinnolobby

Leave a Reply

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *