Posts made in mars, 2013

Surrogatmödraskap bör totalförbjudas

Posted by on mar 27, 2013 in Debatt, Frontat, Stöd | 0 comments

Denna artikel publicerades ursprungligen i Västerbottens-Kuriren den 27 mars. Rätten att ingå avtal är inte absolut och har aldrig varit det. Avtal om surrogatmödraskap, där köparen hävdar äganderätt till kvinnans kropp, kan likställas med avtal gällande tidsbundet slaveri och är därmed ogiltigt. Försök att genomdriva ett sådant avtal bör, liksom vid prostitution, vara straffbart. Justitiedepartementet ansvarar nu för frågan. En professionell handläggning av ett totalförbud väntar. Det skriver Claes Gustafsson, professor emeritus vid Institutionen för industriell...

Read More

Surrogatmödraskap orimligt och ovärdigt

Posted by on mar 25, 2013 in Debatt, Stöd | 0 comments

Denna artikel publicerades ursprungligen i Västerbottens-Kuriren den 19 mars. Ofrivillig barnlöshet är inte lätt, men surrogatmoderskap är en form av exploatering av en annan människas utsatthet. En sådan lagförändring utgår från vuxnas intressen i stället för barnets. Ett statligt bejakande av detta skulle även strida mot barnkonventionen. Att adoptera eller helt enkelt leva utan barn är ett helt acceptabelt liv. Surrogatmödraskap i ett civiliserat samhälle är både orimligt och ovärdigt. Det skriver Bengt Malmgren, överläkare (psykiatri), Bengt Säfsten ,...

Read More

Surrogatmödraskap är en handel med kvinnor – oavsett vem som är beställare

Posted by on mar 11, 2013 in Debatt, Stöd | 0 comments

Nyligen införde Indien nya regler som innebär att ensamstående utlänningar och homosexuella par inte längre kan skaffa barn med hjälp av indiska surrogatmödrar. Numera kan endast gifta par som inte är av samma kön använda sig av surrogatmödrar. Nya lagar på området är också under utformning. Läs mer här. Feministiskt nej till surrogatmödraskap motsätter oss all form av surrogatmödraskap på feministisk grund. Surrogatmödraskap är en handel med kvinnors kroppar och organ och med barn – oavsett vem som är...

Read More

Kvinnors rätt ska inte krympas till lagteknik

Posted by on mar 6, 2013 in Debatt, Stöd | 0 comments

Denna artikel publicerades som en slutreplik i debatten om surrogatmödraskap på SvD Brännpunkt den 6 mars. Andreas Bengtsson är ohövlig och osaklig i ett försök att föra bort diskussionen om surrogatmödraskap från dess kärna (Brännpunkt 2/3). Det gläder oss dock att han nu håller med om att kvinnor inte enbart är behållare, men dock behållare således. Frågan är var Statens medicinsk-etiska råd (Smer) står. Delar de vår och FN:s uppfattning att handel med kvinnors kroppar och organ är totalt förbjudet? Delar de medicinska fakta om risker med graviditeter och dess...

Read More

Altruism eller kvinnoförtryck?

Posted by on mar 6, 2013 in Debatt, Frontat, Stöd | 0 comments

Denna debattartikel publicerades ursprungligen i Uppsala Nya Tidning den 6 mars 2013. Det altruistiska surrogatmödraskapet vilar på ­synen på kvinnokroppen som allmängods. På så sätt är det kommersiella surrogatmödraskapet ärligare, ­skriver Felicia Ohly. Statens medicinska och etiska råd (Smer) publicerade häromdagen en debattartikel där en majoritet av rådet tar ställning för så kallat altruistiskt surrogatmödraskap, det vill säga när en kvinna är gravid åt någon annan och lämnar bort barnet utan ekonomisk ersättning. Smer är tydliga med att man...

Read More