KD och V har rätt om surrogatmödraskap

Posted by on mar 21, 2012 in Frontat, Okategoriserade, Stöd | 0 comments

Denna ledare publicerades ursprungligen i Aftonbladet.

Feminismen har i decennier slagits för kvinnans rätt till sin egen kropp. Du ska ha sex för att du vill ha sex och bli gravid för din egen skull.

Det är inget du ska göra för att vara ”en god kvinna”. Ingen gåva att skänka bort eller en vara att sälja. Kvinnokroppen är inget redskap för andra utan en fundamental del av vem du är.

Detta är fortfarande en utopi på de flesta håll i världen. Men det är en dröm som det fortfarande är värt att slåss för.

Igår beslutade riksdagens socialutskott om en förutsättningslös utredning om surrogatmödraskap och det är märkligt att det bara är Vänsterpartiet och Kristdemokraterna som sätter sig emot.

Surrogatmödraskap har varit en definierande del av många konservativa och patriarkala samhällen genom historien. Slavkvinnor gjordes gravida av mäktiga män och barnen tillhörde sedan mannen och hans fru.

De senaste decennierna har modern teknik gjort att välbeställda par betalat stora summor för att få ett biologiskt barn och för att slippa dela vårdnaden med kvinnan som burit det.

Otaliga kändisar använder surrogatmödrar: många är rädda att en graviditet kommer ”förstöra kroppen” och Hollywoods kvinnoideal ställer sina krav.

Men de flesta har svårt att bli gravida.

I Sverige lyfter rent av RFSL frågan som en lösning för HBT-par att skaffa barn. Och man kan undra varför det är så viktigt att göra detta utan att kvinnan som burit det också blir vårdnadshavare.

Är det så fundamentalt att efterapa en konservativ tvåsamhetsnorm? Är inte en bättre lösning att vi exempelvis öppnar upp för fler vårdnadshavare?

Surrogatmödraskap är intimt kopplat till klass, ras, etnicitet och exploatering. Många av de par som använder indiska surrogatmödrar kan inte tänka sig att adoptera ett indiskt barnhemsbarn.

Att däremot använda en fattig indisk kvinna som behållare och låta henne föda ett barn som ser västerländskt ut är en helt annan sak.

Barnlöshet är en tragedi för många par men ska den verkligen lösas med att fattigare kvinnor ska ställa upp?

Även i de fall där det inte förekommer pengar handlar det om att man avtalar bort ett levande barn. Kvinnans kropp blir en behållare.

Det är en av de äldsta patriarkala tankefigurerna i världen.

Det finns säkert juridiska problem relaterade till några av de mycket få svenska barn som är födda av surrogatmödrar. Problem som skulle behöva hanteras bättre. Men det är inte så initiativet till den nya utredningen utformas.

Det är svårt att tolka på något annat sätt än att man vill börja öppna upp för surrogatmödraskap i Sverige. Tur att åtminstone två partier verkar se det problematiska med en sådan utveckling.

KATRINE KIELOS, skribent Aftonbladet

Leave a Reply

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *