Kvinnors kroppar är ingen handelsvara

Posted by on Dec 13, 2011 in Debatt, Frontat | 2 comments

Artikel av Mia Fahlén, ordförande för Kvinnliga läkares förening. Artikeln är även publicerad på Newsmill, 2011-12-06.

Att vara gravid och att genomgå en förlossning är något av det mest riskfyllda en fertil kvinna kan utsätta sig för. För att nämna några av riskerna utöver dödsfall kan kvinnan drabbas av exempelvis avföringsinkontinens (3%), depression (12,5%), havandeskapsförgiftning (7%) eller giftstruma (6%).

Kvinnliga läkare förening har tagit ställning mot surrogatmödraskap. Det är en komplicerad fråga med många etiska, moraliska och medicinska aspekter. Vårt ställningstagande är bland annat grundat på FNs deklaration om de mänskliga rättigheterna där det står att läsa att ”var och en har rätt till liv, frihet och personlig säkerhet” och att ”ingen får utsättas för omänsklig behandling”. Dessutom har vi utgått från Helsingforsdeklarationen om läkares etiska regler där det bland annat stadgas att ”läkare inte får utföra annan behandling än vad som är medicinskt motiverat”.

Vi anser inte att någon form av handel med människokroppar är etiskt eller moraliskt försvarbart. Det är heller inte en medicinskt försvarbar åtgärd att, mot ersättning, låta en tredje part bära vad som ska bli någon annans barn.

Enligt Confederation of Indian Industries beräknas surrogatmödraindustrin omsätta 13,5 miljarder kronor år 2012. Denna siffra talar för att det inte rör sig om några enstaka barnlösa par som med hjälp av en surrogatmor ges möjlighet att få ett barn, utan att der är fråga om en storskalig global industri. Handelsvaran är kvinnors kroppar och produkten är barnen de bär.

Ett vanligt scenario vid surrogatmödraskap är att ett västerländskt par köper ett ägg från Ukraina eller USA. Detta ägg befruktas via provrörsbefruktning, som regel med spermier från det beställande paret, och det frysta embryot transporteras till Asien och inplanteras i en asiatisk kvinna. Kvinnan som ska bära och föda barnet förbinder sig att lämna detta ifrån sig direkt efter födseln till de personer som beställt barnet. Skillnaderna i inkomst mellan beställarna och surrogatmodern är ofta väsentliga.

Effekterna av en graviditet, både fysiska och psykiska, är omöjliga att sia om på förhand. Liksom varje kvinna och varje barn är unika är också varje graviditet.

Den studie som vi antar att Andreas Bengtsson hänvisar till i sin artikel genomfördes av den finska forskaren Viveka Söderström-Anttilla och baseras på 10 förlösta surrogatmödrar. Man tycker sig där se ha goda resultat trots att 20% av kvinnorna drabbades av postpartum depression – ett tillstånd som kan ha dödlig utgång. Efter att denna studie genomförts har man valt att förbjuda surrogatmödraskap i Finland.

Andreas Bengtsson hävdar vidare att Kvinnliga läkares förening tycker det är ”livsfarligt” för kvinnor att bestämma över sina egna kroppar. Tvärtom hävdar vi att surrogatmödraskap innebär en stor inskränkning i kvinnor autonomi. De kontrakt som dessa kvinnor skriver under innebär stora begränsningar av kvinnornas fria val under graviditeten. Kvinnorna förbinder sig ofta att bo nära kliniken. De får inte ha sex, inte äta viss mat, inte avsäga sig hormonbehandlingar, inte själva välja att avbryta graviditeten. De kan tvingas genomgå kejsarsnitt eller abort. Dessutom är det svårt att hävda att det ”fria valet” verkligen existerar om man knappt har mat för dagen. Skulle dessa kvinnor verkligen välja surrogatmödraskap om de fick samma ekonomiska ersättning för ett annat arbete?

Vi har stor respekt för barnlösa pars önskan att få ett barn. Men vi i Kvinnliga läkares förening tycker att de moraliska, etiska och medicinska riskerna med surrogatmödraskap är alldeles för stora. Att få barn är ingen rättighet. Det är en gåva, och i jakten på den får vi inte riskera att kränka det som faktiskt är någons mänskliga rättighet.

MIA FAHLÉN, Ordförande för Kvinnliga läkares förening

2 Comments

 1. Jeg trodde virkelig feminismen handlet om at kvinner skal ha kontroll over eget liv og egen kropp.

  Likevel sitter dere der, som kvinner, og vil nekte kvinner å gjøre noe de selv ønsker. Her blogger du om komplikasjoner, skremselspropaganda, som om kvinner som ønsker å være surrogater ikke er klar over dette.

  Det er mulig du tror at surrogati kun er India og Ukraina og andre land der kvinner utnyttes i langt større grad enn i Vesten, men så er ikke tilfelle. Det er kvinner som er surrogater i ditt eget land. Det er kvinner som er utdannede, har gode jobber, har gode liv og ikke minst, er fylt av empati og et ønske om å bidra.

  Og så sier du nei? Fordi man ikke kan forutsi risikoene av et svangerskap? Man kan heller ikke forutsi risikoen for å dø i trafikken, men jeg vil anta at du setter deg i en bil likevel. Kalkulert risiko er noe helt annet enn å med velvilje utsette seg for større risiko enn normalt.

  Jeg har født seks barn. Men bare tre av dem er mine. Så inntil du har gått en mil i MINE sko, så har du ingen rett til å nekte meg noe som helst. MIN kropp, MITT valg.

  • Kvinnliga läkares förening har tagit ställning mot surrogatmödraskap just av den anledning att kvinnor ska ha rätt att bestämma över sina kroppar. Vi anser inte att man ska kunna förhandla bort denna rätt i kontrakt av olika slag.
   De siffror som förekommer i KLF:s artikel avseende graviditetskomplikationer kan inte betraktas som skrämselpropaganda. Det är reella siffror, som gäller Sverige. I Indien och Ukraina är dessa siffror förmodligen avsevärt högre beroende på att kvinnorna där har ett sämre utgångsläge. Dessutom föds barn till surrogatmödrar i Indien oftare med kejsarsnitt, eftersom barnen är ”för stora” för modern. Detta leder till ytterligare risk för komplikationer, inte minst vid efterföljande graviditeter.
   Jag tycker inte att man behöver ha varit surrogatmamma för att kunna uttala sej om detta.

Leave a Reply

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *