Posts made in december, 2011

Kvinnors kroppar är ingen handelsvara

Posted by on Dec 13, 2011 in Debatt, Frontat | 2 comments

Artikel av Mia Fahlén, ordförande för Kvinnliga läkares förening. Artikeln är även publicerad på Newsmill, 2011-12-06. Att vara gravid och att genomgå en förlossning är något av det mest riskfyllda en fertil kvinna kan utsätta sig för. För att nämna några av riskerna utöver dödsfall kan kvinnan drabbas av exempelvis avföringsinkontinens (3%), depression (12,5%), havandeskapsförgiftning (7%) eller giftstruma (6%). Kvinnliga läkare förening har tagit ställning mot surrogatmödraskap. Det är en komplicerad fråga med många etiska, moraliska och medicinska aspekter....

Read More

Barn är ingen rättighet

Posted by on Dec 5, 2011 in Debatt, Frontat, Stöd | 4 comments

Artikel av Clara Berglund, styrelseledamot i Sveriges Kvinnolobby. Artikeln publicerades i Vestmanlands läns tidning 2011-10-03. Tack vare SVT:s dokumentärserie om barnlöshet har den svenska debatten om surrogatmödraskap vaknat igen. I det första programmet målades en svart bild av en barnlös tillvaro. En representant från föreningen Barnlängtan gjorde sitt yttersta för att understryka att barnlöshet är en sjukdom och att de som vill ha barn har rätt att få barn. Inget kunde vara mer fel. Barn är ingen rättighet utan ett privilegium. Inte heller är avsaknaden av barn i sig...

Read More