Posts made in november, 2011

EU-parlamentet: Stater måste erkänna det allvarliga problemet med surrogatmödraskap

Posted by on Nov 30, 2011 in Frontat, Stöd | 0 comments

I ett betänkande om våld mot kvinnor som antogs av Europaparlamentet den 5 april 2011 konstateras att surrogatmödraskap är ett utnyttjande av kvinnans kropp. Under punkt 20 står det: 20.  Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att erkänna det allvarliga problemet med surrogatmödraskap, som är ett utnyttjande av kvinnans kropp och hennes reproduktiva organ. Länk till hela resolutionen hittar du...

Read More

Kvinnliga läkares förening motionerar mot surrogat

Posted by on Nov 30, 2011 in Frontat, Stöd | 0 comments

Kvinnliga läkares förening, KLF, vill att Läkarförbundet tydligt tar ställning mot surrogatmödraskap. I sin motion skriver KLF att de tar aktiv ställning mot surrogatmödraskap ur ett medicinskt och etiskt perspektiv och hänvisar till FN:s stadgar om de mänskliga rättigheterna och Läkarförbundets etiska regler. »KLF anser att det är en cynisk handel med människoliv för att tillfredsställa det egna begäret och profiterar på andras utsatthet.« KLF yrkar därför på att Läkarförbundet tar tydlig ställning mot surrogatmödraskap.

Read More