Uttalande från Sveriges Kvinnolobbys årsmöte

Posted by on sep 25, 2011 in Frontat, Stöd | 0 comments

Vi, deltagarna på årsmötet för Sveriges Kvinnolobby, uttalar vårt stöd för betänkandet om EU:s framtida strategi för att motverka våld mot kvinnor som ett enhälligt Jämställdhetsutskott i EU-parlamentet antog tisdag 15 mars 2011. Sveriges Kvinnolobby stödjer kravet att införa ett särskilt direktiv mot våld mot kvinnor där prostitution ses som en form av våld mot kvinnor och som tar avstånd från surrogatmödraskap. Sveriges Kvinnolobby uttalar vårt starka stöd för hållningen att surrogatmödraskap är ett allvarligt problem som utnyttjar kvinnans kropp och reproduktiva organ. Sveriges Kvinnolobby ser surrogatmödraskap som en handel med kvinnors kroppar och med barn. Surrogatmödraskap innebär att kvinnors rättigheter förhandlas bort medan de betalande kvinnornas och männens, och särskilt pappans biologiska, rätt garanteras.

Årsmötesrepresentanter från:
1,6 -2,6 miljonersklubben, BPW Sweden, Dea-föreningen för kvinnohistoriskt museum, Feminism & Human Rights, Fredrika Bremer Förbundet, Gröna kvinnor, Internationella Kvinnoförbundet för fred och Frihet IKFF, Internationella Kvinnoförbundet IKF, Kvinnliga Läkares förening, Kvinnoorganisationernas Samarbetsråd i Alkohol- och narkotikafrågor KSAN, Kvinnor Kan, Mälardalens Kvinnolobby, Riksförbundet Internationella Föreningen för Invandrarkvinnor RIFFI, Riksorganisationen för kvinnojourer och Tjejjourer i Sverige ROKS, Svenska kvinnors Europa Nätverk SKEN, Sveriges Ekumeniska Kvinnoråd SEK, Sveriges Kvinno- och Tjejjourers Riksförbund SKR, Svenska Kvinnors Vänsterförbund, Sverigefinskt Kvinnoforum, Sveriges kvinnolobby, Sveriges Quinnoråd SweQ, Sverigeunionen av Soroptimistklubbar, UN WOMEN nationell kommitté Sverige, Varken Hora Eller Kuvad, WINNET Sverige, VästSvenska Quinnors Lobby VSQL, Örebro Läns Kvinnolobby

www.sverigeskvinnolobby.se

Leave a Reply

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *