Posts made in september, 2011

Uttalande från Sveriges Kvinnolobbys årsmöte

Posted by on sep 25, 2011 in Frontat, Stöd | 0 comments

Vi, deltagarna på årsmötet för Sveriges Kvinnolobby, uttalar vårt stöd för betänkandet om EU:s framtida strategi för att motverka våld mot kvinnor som ett enhälligt Jämställdhetsutskott i EU-parlamentet antog tisdag 15 mars 2011. Sveriges Kvinnolobby stödjer kravet att införa ett särskilt direktiv mot våld mot kvinnor där prostitution ses som en form av våld mot kvinnor och som tar avstånd från surrogatmödraskap. Sveriges Kvinnolobby uttalar vårt starka stöd för hållningen att surrogatmödraskap är ett allvarligt problem som utnyttjar kvinnans kropp och reproduktiva...

Read More